Instructies abstract presentatie

Voor het houden van uw presentatie kunt u in principe alleen gebruik maken van PowerPoint. U kunt uw eigen format hiervoor gebruiken (bijv. het format van uw instituut).

PowerPoint specificaties
De presentatie dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Dia formaat ingesteld op 16:9
  • Gebruik niet een te klein lettertype
  • Dia’s dienen in het Engels te worden opgesteld
  • Opnemen van een disclosure slide (2e dia)
    Om te voldoen aan de huidige eisen van openbaarmaking (CGR/IGZ) van eventuele banden met de industrie dient u een standaard ‘disclosure slide’ op te nemen in het begin van uw presentatie.
    – Artsen die geen banden met de industrie hebben volstaan door op de eerste slide van hun presentatie ‘geen belangenverstrengeling’ te vermelden.
    – Artsen die wel banden met de industrie hebben krijgen het verzoek om de ‘disclosure-slide’ naar waarheid in te vullen en in hun presentatie op te nemen.

 

Bij uw aankomst op de locatie verzoeken wij u uw presentatie middels een USB-stick in te leveren in de hiertoe ter plaatse aangewezen zaal, ruim voor aanvang van de sessie. De AV-studenten zullen u hier verder behulpzaam zijn. Ook voor de sessies op de volgende dag uw presentatie graag tijdig inleveren.

Uw voordracht
Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de beschikbare tijd. Indien de spreektijd wordt overschreden, dan gaat dit van de discussietijd af. U vindt de spreektijd en de voertaal van uw sessie in het acceptatiebericht dat u per e-mail heeft ontvangen.

Congresregistratie
Wellicht ten overvloede: ook diegenen die een voordracht of poster presenteren, dienen zich als congresdeelnemer in te schrijven. NTV leden kunnen zich registreren via de toegezonden persoonlijke link, niet-leden kunnen zich registreren via de NTV website. Er geldt een voorinschrijvingstarief tot 15 januari a.s.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via email: congres@transplantatievereniging.nl