Lid worden van LWTZ

U kunt zich inschrijven als lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg indien u tot onze doelgroep behoort. Wanneer u zich aanmeld als lid van de NTV kunt u een optie aanvinken om óók lid te worden van de LWTZ, LWTZ lidmaatschap is dus áltijd gecombineerd met een lidmaatschap bij de NTV.

  • De kosten bedragen € 45,- per jaar.
  • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggen dient vóór 1 december plaats te vinden.
  • Als u zich aanmeldt als lid wordt u automatisch lid van de Nederlandse Transplantatie Vereniging
  • U ontvangt uitnodigingen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en onderwijsactiviteiten.
  • U ontvangt een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.
  • De kosten van het lidmaatschap worden 1x per jaar via automatische incasso geïnd door het secretariaat van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.


Inschrijven lidmaatschap