NTV scholingsbeurs

Met ingang van 2016 kunnen NTV leden een aanvraag doen voor een scholingsbeurs.

Doel
Het doel van de beurs is om een bijdrage te leveren aan de vergroting van kennis op het gebied van orgaan en weefsel transplantatie.

Doelgroep
Startende onderzoekers, arts-assistenten, verpleegkundigen en andere paramedici die middels reguliere subsidieverstrekkers geen bijdrage kunnen krijgen.

Voorbeelden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:
– Deelname aan cursussen
– Deelname aan congressen
– Werkbezoeken
– E-learning modules

Kosten die vergoed worden:
– Inschrijfkosten, reis- en verblijfkosten.
– Maximaal bedrag per aanvraag: 500 Euro
– De NTV stelt per jaar maximaal 10 beurzen ter beschikking
– Per persoon wordt maximaal 1 beurs per 2 jaar toegekend

Aanwezigheid op de cursus/congres/werkplek en het indienen van het verslag zijn een strikte voorwaarde voor uitbetaling van de beurs.

Aanvraagprocedure:
U kunt een gemotiveerd verzoek indienen door een brief te sturen aan de penningmeester van de NTV met de omschrijving van de cursus/scholing en een kostenraming. De beurs is uitsluitend bedoeld voor NTV-leden (minimaal 1 jaar lid).

U wordt gevraagd om na afloop van de scholing een kort verslag op te sturen voor plaatsing op de website van de NTV. Na ontvangst van het verslag zullen de gedeclareerde kosten (op basis van facturen, tot een maximum van € 500,-) worden overgemaakt.

Email: secretariaat@transplantatievereniging.nl