Sponsoring proefschriften

Honorering van de aanvraag is ter beoordeling van het bestuur van de NTV. Om voor sponsoring in aanmerking te komen dienen in elk geval de volgende punten in acht genomen te worden:

  • Lidmaatschap Nederlandse Transplantatie Vereniging over meerdere jaren (minimaal 2 jaar)
  • Een actieve opkomst/bijdrage aan het bootcongres;
  • De aanvraag dient minimaal twee maanden vóór de promotiedatum te worden ingediend. Aanvragen na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.
  • Sponsoring door de NTV dient in het proefschrift te worden vermeld, waarbij de ‘Nederlandse Transplantatie Vereniging’ volledig uitgeschreven in het Nederlands moet worden genoemd.
  • Het proefschrift dient direct aan orgaan- en/of weefseltransplantatie gerelateerd te zijn.
  • Bereidwilligheid om op verzoek van het bestuur een presentatie over het proefschrift te houden op het Bootcongres
  • Het verzoek dient te worden vergezeld van een Nederlandse samenvatting van het proefschrift, toegankelijk voor een breed publiek. De samenvatting dient digitaal aangeleverd te worden en mag maximaal 2 pagina’s A4 beslaan, incl. vermelding van titel, datum en universiteit promotie, naam promovendus, promotor(es), co-promotor(es). En daarnaast een separaat document met de afbeelding van de voorkant van het proefschrift.
  • Toestemming wordt gegeven om deze samenvatting en afbeelding op de website van de NTV te laten plaatsen
  • Het toesturen van een digitaal exemplaar van het definitieve proefschrift naar het secretariaat van de NTV.
  • De proefschriftsponsoring bedraagt een bedrag van € 300,-

U kunt onderstaand aanvraagformulier sturen naar: ledenadministratie@transplantatievereniging.nl

aanvraagformulier proefschriftsponsoring