LWTZ-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs

Het doel van deze prijs is het stimuleren van verpleegkundige innovaties en/of kwaliteitsprojecten die als doel hebben de zorg voor orgaantransplantatiepatiënten in Nederland te verbeteren.
De prijs van € 1.000,- en een oorkonde worden op het Bootcongres uitgereikt aan een verpleegkundige of een multidisciplinair samenwerkingsverband waarin een verpleegkundige deelneemt. De selectieprocedure vindt plaats in overleg tussen de voorzitters van de NTV en LWTV. De kandidaat wordt voorgedragen en besproken in de bestuursvergadering van de NTV en LWTV voorafgaand aan het Bootcongres. De gekozen kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de prijs door het secretariaat van de NTV en wordt gevraagd een presentatie te verzorgen tijdens het eerstvolgende Bootcongres nadat de prijs gewonnen is.

Criteria:

 • De prijs wordt uitgereikt aan een verpleegkundige of aan een multidisciplinair samenwerkingsverband. De aanvraag wordt ingediend door een verpleegkundige die actief bij het project betrokken is.
 • De betreffende verpleegkundige of tenminste 1 deelnemer van het multidisciplinair samenwerkingsverband is lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde.
 • De prijswinnaar is bereid om tijdens het Bootcongres, het jaar volgend op toekenning van de prijs, een presentatie te geven over het project.
 • Degene die in aanmerking wil komen voor de prijs schrijft een motivatiebrief (maximaal 2 A4) aan de voorzitters van de NTV en LWTV, waarin opgenomen zijn:
  • naam van het project;
  • aanleiding van het project;
  • doel van het project;
  • inhoud van het project;
  • relevantie van het project voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor transplantatie patiënten;
  • beschrijving van de rol van de verpleegkundige binnen het project;
  • overige betrokkenen bij het project;
  • doel van besteding van het te winnen geldbedrag.
  • CV van de aanvrager

De inzendingen kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@transplantatievereniging.nl

Sluitingsdatum inzendingen: 1 januari 2025


Winnaars van de afgelopen jaren: 

2023: M. Houthoff en M. van der Zanden
‘Innovatieve MedicationBox after transplantation (IMBox)’

2022: J. Vervelde
‘Verbeterplan: Het belang van anoniem contact na een orgaantransplantatie’  

2021: E.E. van Duijn Nijgh 
Waardengedreven zorg evaluatie van magnetische blackstar JJ-catheter na niertransplantatie 

2020: R. van Zanten
AanZET

2019: S.H. Smit
Longfunctiecontrole na longtransplantatie middels een smart peak-flowmeter

2018: M.J.C. Wessels-Bakker
Voedingssupplementen na longtransplantatie: advies of verbod?