Jon J. van Rood Prijs

Ieder even jaar wordt door het NTV bestuur de Jon. J. van Rood prijs toegekend voor het beste proefschrift op transplantatiegebied (basale wetenschap).

De persoonlijke prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 1.000,- .

 

De bovengenoemde prijs wordt uitgereikt op het Bootcongres van de NTV van dat jaar en van de laureaat wordt verwacht – als onderdeel van de prijsuitreiking – een voordracht over het werk te houden. Het houden van deze voordracht is in principe voorwaarde voor toekenning. Kandidaten voor deze prijs – die twee jaar lid dienen te zijn van de NTV  en die promoveren aan een Nederlandse universiteit – worden verzocht hun proef­schrift digitaal, vergezeld van een kort begeleidend schrijven, te sturen

naar: secretariaat@transplantatievereniging.nl

Sluitingsdatum inzendingen: n.t.b. datum in 2026


Winnaars van de afgelopen jaren: 

2024: Dr. S. Bezstarosti
“HLA epitopes in kidney transplantation: from basic science to clinical application”

2022: Dr. J. van Zanden
Immunomodulation of brain death-induced lung injury

2020: Dr. D.G. Leuning
Development of novel strategies to regenerate the human kidney

2018: Dr. C.C.A. Geneugelijk 
Indirect recognition of HLA epitopes in solid organ transplantation

2016: Dr. M. Roemeling-van Rhijn 
Towards Mesenchymal Stem Cell Therapy in Kidney Transplant Recipients

2014: Dr. D.K. de Vries
Inflammation and innate immunity in renal ischemia/reperfusion injury