Lidmaatschap

Lid van de vereniging kunnen worden zij die beroepsmatig betrokken zijn bij de transplantatiegeneeskunde in de ruimste zin des woord en/of naar het oordeel van het bestuur nauw bij de transplantatiegeneeskunde zijn betrokken en van wie het lidmaatschap voor de vereniging van belang is. Het bestuur beslist omtrent de toelating.

Voordelen van het lidmaatschap zijn onder andere:

  1. Gereduceerd tarief voor het jaarlijkse bootcongres.
  2. Voorrang bij toegang tot het najaarssymposium van de NTV
  3. Toegang tot subsidies en prijzen van de NTV
  4. Via e-mail alerts en website van de NTV op de hoogte worden gehouden van nieuws op het gebied van (solide orgaan-)transplantatie in Nederland.

 

De NTV is een samenwerking aangegaan met The Transplantation Society. Als lid van de NTV kunt u lid worden van de TTS, tegen een gereduceerd tarief. Indien u reeds een lidmaatschap heeft bij de TTS, zal dit lidmaatschap naar het gereduceerde tarief worden omgezet. Kijk voor meer informatie over The Transplantation Society op www.tts.org.

→ Benefits TTS membership

Als lid van de NTV is het tevens mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lid te worden van de ESOT. Informatie over het Joint Membership (“Joint Residing in Europe”) en inschrijven kan via de website.

Zorgprofessionals die lid worden van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg (LWTZ, eerder LWTV) zijn automatisch lid van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.

Aanmelden lidmaatschap NTV

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Machtigingsformulier automatische incasso (reeds lid)

De contributie bedraagt € 45,00 per jaar. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder tegenbericht automatische verlengd. Opzegging van het lidmaatschap – schriftelijk of per e-mail – dient daarom vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.