Algemene informatie

SAVE THE DATE
Het Bootcongres van de NTV zal plaatsvinden op woensdag 12 en donderdag 13 maart 2025 in Rotterdam, georganiseerd in samenwerking met het Erasmus MC Transplantatie Instituut. 

 Zet de datum vast in uw agenda. En houd de website in de gaten voor de verdere ontwikkelingen met betrekking tot locatie, abstracts en programma. 


Het Bootcongres van de NTV heeft plaatsgevonden op 6 en 7 maart 2024 in Utrecht, in samenwerking met het UMC Utrecht.

Programma Bootcongres 2024
Het Lokaal Organiserend Comité had voor deze editie gekozen voor het thema Goud!
Hierbij staat Goud! voor de gouden prestatie en de gouden samenwerking die elke orgaantransplantatie nodig heeft om tot de beste uitkomst te komen.
Voor dit Bootcongres was een divers programma ontwikkeld. Het volledige programma is nog te bekijken via deze link.


Terugblik – Bootcongres 2023
Volgt


Terugblik – Bootcongres 2022
Volgt


Terugblik – Bootcongres 2021

Het digitale bootcongres vond plaats op 3 en 4 maart en heeft 418 online deelnemers getrokken. Het Nijmeegse organisatie comité onder leiding van Luuk Hilbrands heeft gezorgd voor een divers en interessant programma waarbij zowel klinisch, basaal, verpleegkundig en psychosociaal transplantatie onderzoek aan bod kwam. Het congres begon met een voordracht van Dr. Harmen Ghijsen, filosoof aan de Radboud Universiteit over complotdenkers, zeer actueel in deze tijden van corona. Een van de hoogtepunten van het congres was de discussie over de eerste dubbele hand-arm transplantatie in Nederland, uitgevoerd door het team van Professor Steven Hovius, waarbij ook de ontvanger uitgebreid aan het woord kwam. Een ander hoogtepunt was de sessie over COVID-19, waarbij Dr. Jan-Stephan Sanders de COVID-19 actualiteit helder uiteenzette, en Dr. Frank van de Veerdonk de individuele gevoeligheid voor SARS-CoV-2 besprak. Het congres werd afgesloten met cabaret van nier transplantaat ontvanger Tommy Zonderveld.


Terugblik – Bootcongres 2020

Het bootcongres vond plaats op 4 en 5 maart in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond. Het congres heeft 391 deelnemers getrokken. Het Maastrichtse lokale organisatiecomité had een prachtig programma in elkaar gezet, dat begon met een motiverende voordracht over acuut handelen in een complexe organisatie door luitenant-kolonel Hilali van het ministerie van defensie. De take-home messages van de luitenant-kolonel hebben we allen in de daarop volgende corona-weken meteen kunnen toepassen. Er was ruim aandacht voor de nieuwe donorwet, onder andere over de consequenties van de wet voor speciale bevolkingsgroepen. Heel aangrijpend was de sessie over bijzondere orgaandonaties waarin Peter Keijsers zijn ervaringen als eerste altruïstische nierdonor en vervolgens als niertransplantaat ontvanger deelde, en Anita Kempener het verhaal vertelde hoe zij de orgaandonatie van haar man na euthanasie heeft ervaren. Daarnaast waren er vele hoog kwalitatieve abstract- en posterpresentaties. Het belangrijke sociale aspect van het congres was goed verzorgd met een swingend avondprogramma in de ECI cultuurfabriek.


Terugblik – Bootcongres 2019

Van 13 tot 14 maart vond het Bootcongres 2019 plaats in het prachtige Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Het congres was zeer goed bezocht met 483 deelnemers. Het lokale organisatie comité heeft gezorgd voor een zeer mooi programma met als een van de vele hoogtepunten de enerverende presentatie van Nederlands astronaut André Kuipers. Daarnaast waren er vele hoog kwalitatieve presentaties door zowel genodigde sprekers als door abstractindieners, waarvan een deel in pitchvorm. Naast excellente wetenschap was er ruim gelegenheid voor netwerken en het ontmoeten van oude en nieuwe vrienden-collega’s.


Terugblik – The Joint NTV-BTS Transplantation Congress (Bootcongres) 2018

Het congres werd voor het eerst samen met de Belgische transplantatie vereniging gehouden in De Doelen in Rotterdam en was zeer goed bezocht met meer dan 500 deelnemers, waarvan 80 uit België. Er was een gevarieerd programma waarin het thema ‘crossing borders’ zowel in de tijd als wetenschappelijk en zowel vanuit de patiënt als vanuit de arts bezien benaderd werd. We danken de Belgische deelnemers voor hun uitstekende wetenschappelijke bijdrage aan het congres en we zijn dank verschuldigd aan het lokale organisatie comité voor de goede organisatie en prachtige aankleding van het congres, zowel wetenschappelijk als sociaal.


Terugblik – Bootcongres 2017

Op woensdag 8 en donderdag 9 maart 2017 vond in Zeist het Bootcongres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging plaats, georganiseerd door de groep van het UMCU.

Hieronder treft u een korte terugblik, namens het LOC

Het verloop van het Bootcongres is door het lokale organisatie comité als bijzonder prettig ervaren. Met name de plenaire sessies gaven voor elk wat wils. De sessie over regenerative medicine door prof. dr. M.C. Verhaar en dr. ir. J. Malda was verhelderend en gaf een blik op de toekomst waarbij het mogelijk lijkt organen te “kweken”. Ook de sessies van dr. H.G. Otten en prof. dr. F.W. Asselbergs gaven nieuwe inzichten hoe er tegenwoordig door uitgebreide samenwerking veel data gegenereerd worden en nieuwe inzichten verschaft worden. Bijzonder was de plenaire vergadering in discussie met vertegenwoordigers van de patiënten verenigingen. Er werd van gedachten gewisseld of je alleen zeer goede organen voor transplantatie zou moeten gebruiken of dat er ook organen gebruikt konden worden met mogelijk wat nadelen. Bijvoorbeeld longen waarbij de donor gerookt had. De stelling was dat door dit soort organen te gebruiken er meer getransplanteerd kan worden terwijl de resultaten daar niet onder hoeven te lijden. Onder leiding van drs. B.J.J.M. Haase en dr. N. de Jonge ontstond een levendige discussie met de professionals en de patiënten. Zoals het hoort kwam men er niet goed uit, maar de winst van de discussie was dat de patiënten bij het beleid en de beslissingen betrokken worden. Daarnaast waren er uiteraard veel bijeenkomsten met klinische en basaal wetenschappelijke presentaties. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd congres.

Programma Bootcongres 2017