Chiesi-prijs Beste Idee in Transplantatie

In samenwerking met sponsor Chiesi stelt de NTV vanaf 2019 jaarlijks een prijs beschikbaar van € 5.000,- voor ‘het beste idee in transplantatie’ van een onderzoeker. Briljante ideeën behoeven meestal een steuntje in de rug om daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden. Onderzoekers zitten vol met ideeën, maar hebben soms niet de mogelijkheden om pilots uit te voeren om de haalbaarheid van deze ideeën te onderzoeken. Ideeën die in aanmerking komen voor de prijs kunnen van alles zijn: verbeterde zorg voor transplantatie patiënten, basaal wetenschappelijke ideeën, psychosociale ideeën, chirurgische innovaties, organisatorische verbeteringen, etc.

Chiesi is een familiebedrijf dat als grootste farmaceutische onderneming een B Corp certificering heeft. Dit betekent dat het Chiesi maatschappelijk en milieuverantwoord onderneemt. Om die reden hebben ideeën die gericht zijn op duurzaamheid de voorkeur.

Een onafhankelijk evaluatiecomité zal een voorselectie maken van de beste 3 inzendingen. Deze zullen op het Bootcongres gepresenteerd worden in een 1-minuut pitch, waar het publiek de winnaar kiest.

Voorwaarden en aanvraagprocedure

  • De aanvraag is voor het uitvoeren van een (pilot) studie naar ‘het beste idee in transplantatie’;
  • Studies die een bijdrage leveren aan duurzaamheid hebben de voorkeur;
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd op een Nederlands transplantatiecentrum of andere onderzoeksinstelling of ziekenhuis;
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor NTV-leden (minimaal 1 jaar lid);
  • De aanvraag met onderbouwing, een kostenraming en een CV worden schriftelijk ingediend bij het bestuur voorafgaand aan het Bootcongres: secretariaat@transplantatievereniging.nl (de omschrijving dient maximaal 1 A4 lang te zijn. De kostenraming en CV dienen los te worden bijgevoegd);
  • Voorselectie van kandidaten vindt plaats binnen de ‘Chiesi best idee commissie’;
  • Gekozen kandidaten worden vooraf op de hoogte gesteld door het secretariaat NTV en gevraagd een pitch over hun idee te houden tijdens het Bootcongres;
  • Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar.


Sluitingsdatum inzendingen:
15 januari 2025.

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2024: F.P.C. Kroezen: Sentinel Skin Flap in Solide Orgaan Transplantatie

2023: M.T. Vervoorn: Meten is weten! – Een proof-of-conceptstudie voor continue moleculaire biomarkermetingen tijdens orgaanperfusie

2022: M.F.C. de Jong: Long-term follow-up of the offspring born to mothers with a kidney, liver, heart or lung transplant

2021: M.B. Mulder: Meer grip op medicatie in de thuissituatie voor de transplantatiepatiënt

2020: H. van Willigenburg: Investigating the effect of Tacrolimus on senescent cell clearance by the immune system

2019: K. Zhang: Pilot kunstmatig thorax bij ex vivo longperfusie in een slachthuis model met lammeren longen