Commissies en werkgroepen

U kunt via onderstaande linkjes doorklikken naar de pagina van de betreffende commissie of werkgroep van de NTV.
U vindt hier de taakomschrijving, bestuurssamenstelling en eventuele aanvullende nieuwsberichten die alleen voor leden bestemd zijn.
Daaronder vindt u de linkjes waarop u kunt doorklikken naar de pagina van de
landelijke (orgaanspecifieke) overlegstructuren