Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg | LWTZ

De Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg (LWTZ) bestaat uit een groep enthousiaste zorgprofessionals en heeft als doelstelling: ‘Het verenigen van zorgprofessionals die orgaantransplantatie bij volwassenen en kinderen als aandachtsgebied hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatiezorg’. De meeste leden van de werkgroep hebben in het werk direct of indirect te maken met de zorgverlening aan transplantatiepatiënten.

Iedereen die transplantatie-zorg uitvoert kan deel uit maken van de werkgroep, oa:
– (Transplantatie-)verpleegkundigen
– Verpleegkundig specialisten
– Dialyseverpleegkundigen
– Coördinatoren
– Diëtisten
– Maatschappelijk werkers
– Physician assistants
– Psychologen
– Fysiotherapeuten

Sinds 2000 is de LWTZ (tot 2023 als LWTV) een sectie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV). Als werkgroep van de NTV zet de LWTZ zich in voor het organiseren van onderwijs, het stimuleren van zorgwetenschappelijk onderzoek en het verlenen van kwalitatief goede zorg aan transplantatiepatiënten. Jaarlijks wordt er vanuit de werkgroep een dagsymposium en een 2 daagse workshop georganiseerd.

Blijft op de hoogte van de LWTZ door het volgen van de Facebook pagina of het Instagram account.

Voorzitter: Monique Mullens
Secretariaat: Erika van Straalen
Bestuurslid en afvaardiging NTV: Marleen van Buren
Bestuurslid  Educatie en patiëntenzorg: Tally Norder
Bestuurslid P&R en social media: Kelly Muller

Contact via het secretariaat NTV: secretariaat@transplantatievereniging.nl


Zie voor verdere informatie: