Bootcongres-beurs

De NTV stelt jaarlijks maximaal 10 Bootcongres beurzen beschikbaar. Het toegekende bedrag betreft het volledige inschrijvingsgeld (deelname beide dagen incl. sociale avond). Eventuele toekenning is ter beoordeling van het bestuur van de NTV.

Toekenningscriteria / prioritering toekenning:

1. Minimaal 1 jaar lid van de NTV;

2. Bijdrage in de vorm van een geaccepteerde abstract;

3. Vorige jaren geen beurs ontvangen.

U kunt een aanvraag indienen d.m.v. een korte motivatiebrief én de acceptatiebrief van uw ingezonden abstract te sturen naar: congres@transplantatievereniging.nl

Sluitingsdatum inzendingen Bootcongres 2025: 13 februari 2025