Gauke Kootstra Prijs

Ieder oneven jaar wordt door het NTV bestuur de Gauke Kootstra Prijs
toegekend voor het beste proefschrift op transplantatiegebied
(klinisch-/translationeel onderzoek). De Gauke Kootstra Prijs is een persoonlijke prijs en bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van
€ 1.000,- . De Gauke Kootstra Prijs werd tijdens het Bootcongres van maart 2007 voor de eerste maal uitgereikt.

Van de laureaat wordt verwacht als onderdeel van de prijsuitreiking een voordracht over het werk te houden. Het houden van deze voordracht is in principe voorwaarde voor toekenning. Kandidaten voor deze prijs – die twee jaar lid dienen te zijn van de NTV  en die promoveren aan een Nederlandse universiteit –  worden verzocht, zoals boven vermeld, hun proef­schrift in PDF formaat, vergezeld van een kort begeleidend schrijven te sturen naar: ledenadministratie@transplantatievereniging.nl.

Volgende toekenning:  n.t.b. datum 2025

Winnaars van de afgelopen jaren:

2023: Dr. I.M.A. Brüggenwirth: Prolonged preservation of donor livers: the benefits of hypothermic machine perfusion

2021: Dr. J.A.M. Bollen: Organ donation after euthanasia: medical, legal and ethical aspects

2019: Dr. J.A.E. Ambagtsheer: Organ Trade

2017: Dr. M.W.F. van den Hoogen: Anti-T and anti-B cell therapy in renal transplantation

2015: Dr. S. op den Dries: Bile duct injury in liver transplantation – Studies on the protective role of machine perfusion