Landelijke Adviescommissie Donatie & Transplantatie Innovatie | LADTI

Voorzitter: Dr. J. de Jonge, chirurg, Erasmus MC

Secretaris: Drs. V.J. de Moulin – Lodder, beleidsmedewerker NTS


Jaarverslag Landelijke Adviescommissie Donatie & Transplantatie Innovatie (LADTI) over 2023