ODC-NL

ODC-NL, voorheen de WTCN, heeft als doelstelling om zowel het vakgebied postmortale orgaandonatie bij volwassenen en kinderen, als de leden van ODC-NL, kwalitatief naar een hoger niveau te tillen. Daarbij oog hebbend voor continuïteit en innovatie. Daarnaast is het doel om de beroepsgroep verder te professionaliseren waarbij ODC-NL de belangen van de orgaandonatiecoördinatoren (ODC’s) vertegenwoordigd.  De werkgroep ODC-NL werkt hierbij nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en zoekt actief de samenwerking met andere actoren in het veld van orgaandonatie- en transplantatie zowel nationaal als internationaal. ODC-NL werkt met verschillende regio-overstijgende secties te weten: sectie kwaliteitsbevordering, sectie donatieproces en sectie profilering en netwerk. De leden van de werkgroep zijn allen aangesteld als orgaandonatiecoördinator bij een academisch centrum binnen Nederland.
Indien u vragen heeft of contact met bestuur ODC-NL wilt opnemen kunt u mailen naar: bestuur@odcnederland.nl
Website: http://www.odcnederland.nl/

Voorzitter: mw. M.P. Fockema Andreae, Amsterdam UMC, loc. AMC
Secretaris: J.M.P. Winnemuller, Radboud UMC
Penningmeester: mw. A.J. Kraal, UMCG


Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland (WTCN) over 2020

Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland (WTCN) over 2019

Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland (WTCN) over 2018

Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland (WTCN) over 2017

Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland (WTCN) over 2016