Werkgroep Orgaan Donatie Coördinatoren Nederland | ODC-NL

Werkgroep Orgaan Donatie Coördinatoren Nederland (ODC-NL), voorheen de WTCN, heeft als doelstelling om zowel het vakgebied postmortale orgaandonatie bij volwassenen en kinderen, als de leden van ODC-NL, kwalitatief naar een hoger niveau te tillen. Daarbij oog hebbend voor continuïteit en innovatie. Daarnaast is het doel om de beroepsgroep verder te professionaliseren waarbij ODC-NL de belangen van de orgaandonatiecoördinatoren (ODC’s) vertegenwoordigd.  De werkgroep ODC-NL werkt hierbij nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en zoekt actief de samenwerking met andere actoren in het veld van orgaandonatie- en transplantatie zowel nationaal als internationaal. ODC-NL werkt met verschillende regio-overstijgende secties te weten: sectie kwaliteitsbevordering, sectie donatieproces en sectie profilering en netwerk. De leden van de werkgroep zijn allen aangesteld als orgaandonatiecoördinator bij een academisch centrum binnen Nederland.

Indien u vragen heeft of contact met bestuur ODC-NL wilt opnemen kunt u mailen naar: bestuur@odcnederland.nl
Website: http://www.odcnederland.nl

Voorzitter: J.M.P. (Jolanda) Winnemuller, Radboudumc
Secretaris: A. (Annelies) van Leusen, UMCG
Penningmeester: W.A. (Willem-Anne) van Dijk, Erasmus MC