NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

De NTV wetenschapsprijs is een onderscheiding voor een gewaardeerde mid-career wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan orgaantransplantatie-onderzoek. De prestigieuze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het Bootcongres door de voorzitter van de NTV.

Doel van de prijs
Het doel van de NTV Wetenschapsprijs is om personen die zich binnen de vereniging vele jaren hebben onderscheiden met relevant en kwalitatief hoogstaand orgaantransplantatieonderzoek te belonen en zo orgaantransplantatieonderzoek in Nederland te stimuleren. De prijs is bedoeld als erkenning en verdere aanmoediging van het onderzoek van de kandidaat. Deze prijs is een persoonlijke prijs en mag gezien worden als een wetenschappelijke carrière award voor mid-level professionals.

Selectiecriteria
In aanmerking komen kandidaten die:

  • langer dan 4 jaar lid zijn van de NTV
  • meerdere abstracts hebben gepresenteerd op Bootcongres als eerste en/of laatste auteur
  • meerdere artikelen hebben gepubliceerd in hoge impact (Q1) peer-reviewed transplantatie tijdschriften, als (gedeeld) eerste of laatste auteur
  • door een (naaste) collega uit een Nederlands transplantatiecentrum worden voorgedragen

Selectie van de kandidaten zal plaatsvinden door het bestuur van de NTV. De evaluatie wordt gebaseerd op wetenschappelijke prestaties, abstracts op het NTV Bootcongres, behaalde NTV awards (presentatie, publicatie prijzen), samenwerking met andere transplantatiecentra (terug te zien op abstracts/­papers), en de betekenis voor het vakgebied.

Procedure voordragen kandidaten
Voordrachten dienen te geschieden door een collega en/of leidinggevende middels een brief aan het NTV secretariaat. De brief bevat naast de geboortedatum van de kandidaat, een duidelijke motivatie van de voordracht, een lijst met namen van naaste collega’s (max 3) die als referent kunnen worden benaderd en een Pubmed lijst van publicaties van de kandidaat. De prijswinnaar wordt voorafgaand aan het Bootcongres geïnformeerd en gevraagd worden of hij/zij de prijs accepteert. Aan het accepteren van de prijs is het geven van een korte voordracht over het onder­zoek (max. 15 min.) verbonden.

Sluitingsdatum voor inzenden van voordrachten: 1 januari 2025 (via secretariaat@transplantatievereniging.nl)


Winnaars van de afgelopen jaren: 

2024: Dr. M. Clahsen-van Groningen

2023: Dr. G.E. Karahan

2022: Dr. E.K. Massey

2021: Dr. M.M.A. Verstegen

2020: Dr. C.Y. Moers

2019: Dr. N.H.R. Litjens

2018: Dr. S. Heidt