Definitieve richtlijnen

Richtlijn Nazorg nierdonoren

(datum plaatsing 05-04-2022)
Download richtlijn


Richtlijn vaccinatie pre-niertransplantatie voor volwassenen

(datum plaatsing 17-03-2022)
Download richtlijn


Protocol “Botziekte na niertransplantatie (Kidney Transplant Bone Disease (KTB)”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Surveillance screening op maligniteiten na niertransplantatie”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Desensibilisatie voor HLA-incompatibele niertransplantatie met een nierdonor bij leven”

(datum plaatsing: 26-5-2021)
Download richtlijn


Richtlijn “Orgaandonatie na euthanasie”

(datum plaatsing: 11 september 2020)
Download richtlijn


Samenvatting van aanbevelingen in de Britse richtlijn “Living Donor Kidney Transplantation”

Download samenvatting


Handreiking: Herstart levende donatie niertransplantatieprogramma tijdens de COVID-19 pandemie- onder welke voorwaarden?

(datum plaatsing: 6 mei 2020)
Download handreiking


Veldnorm: gebruik mycofenolaat bij kinderwens

(datum plaatsing: 29 januari 2018)
Download veldnorm


Handreiking altruïstische donatie

Vanwege de toegenomen aandacht voor gerichte altruïstische donatie heeft het Landelijk Overleg Niertransplantatie het initiatief genomen voor afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze relatief nieuwe vorm van donatie kunnen ondersteunen. Dit heeft geleid tot een handreiking, een werkwijze, een brief aan de altruïsten en een brief aan de betreffende huisarts. U kunt de betreffende documenten hieronder downloaden en nalezen.

Handreiking gerichte altruïsten
Werkwijze gerichte altruïsten
Brief aan gerichte altruïsten
Brief aan de huisarts


Pretransplantatie-onderzoek van de niertransplantatiekandidaat

(protocol Radboudumc, Nijmegen)
Download PDF


‘Protocol indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland’ (oktober 2017)

Download PDF


Guideline on Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs (door LOTTO, LONT en LOL in april 2011 geaccordeerde document)

Download PDF