Definitieve richtlijnen

Protocol indicatie en selectie voor NET

(datum plaatsing 16-03-2023)
Download protocol


Protocol Levertransplantatie (OLT): Indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij patiënten met perihilair cholangiocarcinoom

(datum plaatsing 14-03-2023)
Download protocol


Protocol indicaties ex-situ machine perfusie donorlevers

(datum plaatsing 13-03-2023)
Download protocol


Protocol indicatie en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland

(datum plaatsing 28-02-2023)
Download protocol


Richtlijn cardiovasculair risicomanagement na niertransplantatie: hypertensie en dyslipidemie

(datum plaatsing 29-12-2022)
Download richtlijn


Protocol LONT voor postmortale donoren onder 6 jr

(datum plaatsing 6-12-2022)
Download protocol


LONT medicamenteuze behandeling COVID-19 met orale virusremmer zoals Paxlovid of monoclonale antistof zoals Evusheld

(datum plaatsing 06-12-2022)
Download richtlijn


Protocol Nier Team Aan Huis (NTAH), 2022

(datum plaatsing 07-11-2022)
Download richtlijn


Richtlijn Nazorg nierdonoren

(datum plaatsing 05-04-2022)
Download richtlijn


Richtlijn vaccinatie pre-niertransplantatie voor volwassenen

(datum plaatsing 17-03-2022)
Download richtlijn


Protocol “Botziekte na niertransplantatie (Kidney Transplant Bone Disease (KTB)”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Surveillance screening op maligniteiten na niertransplantatie”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Desensibilisatie voor HLA-incompatibele niertransplantatie met een nierdonor bij leven”

(datum plaatsing 26-5-2021)
Download richtlijn


Richtlijn “Orgaandonatie na euthanasie”

(datum plaatsing 11-09-2020)
Download richtlijn


Samenvatting van aanbevelingen in de Britse richtlijn “Living Donor Kidney Transplantation”

Download samenvatting


Handreiking: Herstart levende donatie niertransplantatieprogramma tijdens de COVID-19 pandemie- onder welke voorwaarden?

(datum plaatsing 6 mei 2020)
Download handreiking


Veldnorm: gebruik mycofenolaat bij kinderwens

(datum plaatsing 29 januari 2018)
Download veldnorm


Handreiking altruïstische donatie

Vanwege de toegenomen aandacht voor gerichte altruïstische donatie heeft het Landelijk Overleg Niertransplantatie het initiatief genomen voor afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze relatief nieuwe vorm van donatie kunnen ondersteunen. Dit heeft geleid tot een handreiking, een werkwijze, een brief aan de altruïsten en een brief aan de betreffende huisarts. U kunt de betreffende documenten hieronder downloaden en nalezen.

Handreiking gerichte altruïsten
Werkwijze gerichte altruïsten
Brief aan gerichte altruïsten
Brief aan de huisarts


Pretransplantatie-onderzoek van de niertransplantatiekandidaat

(protocol Radboudumc, Nijmegen)
Download PDF


Guideline on Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs (door LOTTO, LONT en LOL in april 2011 geaccordeerde document)

Download PDF