Definitieve richtlijnen

LONT Richtlijnen

Richtlijn Screening ontvanger niertransplantatie (datum plaatsing 01-12-2023)

Cross-over plus niertransplantatie (datum plaatsing 02-10-2023)

Immune-checkpoint inhibitors bij niertransplantatie patiënten (datum plaatsing 28-08-2023)

Infecties na niertransplantatie (datum plaatsing 22-08-2023)

Handreiking: Buitenlandse nier-donoren (datum plaatsing 27-07-2023)

Protocol Imlifidase desensibilisatie voor overleden donor HLA-incompatibele niertransplantatie (datum plaatsing 28-03-2023)

Cardiovasculair risicomanagement na niertransplantatie: hypertensie en dyslipidemie (datum plaatsing 29-12-2022)

Protocol Postmortale donoren onder 6 jaar (datum plaatsing 6-12-2022)

Richtlijn Medicamenteuze behandeling COVID-19 met orale virusremmer zoals Paxlovid of monoclonale antistof zoals Evusheld (datum plaatsing 06-12-2022)

Protocol Nier Team Aan Huis (NTAH), 2023 (datum plaatsing 30-01-2024)

Richtlijn Nazorg nierdonoren (datum plaatsing 05-04-2022)

Richtlijn vaccinatie pre-niertransplantatie voor volwassenen (datum plaatsing 12-06-2024)

Protocol “Botziekte na niertransplantatie (Kidney Transplant Bone Disease (KTB)” (datum plaatsing 7-12-2021)

Protocol “Surveillance screening op maligniteiten na niertransplantatie” (datum plaatsing 07-12-2021)

Protocol “Desensibilisatie voor HLA-incompatibele niertransplantatie met een nierdonor bij leven” (datum plaatsing 26-05-2021)

Samenvatting van aanbevelingen in de Britse richtlijn “Living Donor Kidney Transplantation”

Handreiking: Herstart levende donatie niertransplantatieprogramma tijdens de COVID-19 pandemie- onder welke voorwaarden? (datum plaatsing 06-05-2020)

Handreiking altruïstische donatie

Vanwege de toegenomen aandacht voor gerichte altruïstische donatie heeft het Landelijk Overleg Niertransplantatie het initiatief genomen voor afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze relatief nieuwe vorm van donatie kunnen ondersteunen. Dit heeft geleid tot een handreiking, een werkwijze, een brief aan de altruïsten en een brief aan de betreffende huisarts. U kunt de betreffende documenten hieronder downloaden en nalezen.

Handreiking gerichte altruïsten
Werkwijze gerichte altruïsten
Brief aan gerichte altruïsten
Brief aan de huisarts


LOL Richtlijnen

Criteria en werkwijze (N)SE’s lever transplantatie (datum plaatsing 03-05-2023)

Indicatie en selectie voor NET (datum plaatsing 16-03-2023)

Protocol OLT: Indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij patiënten met perihilair cholangiocarcinoom (datum plaatsing 14-03-2023)

Protocol indicatie en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland (datum plaatsing 28-02-2023)

Protocol Richtsnoer Levertransplantatie bij Hepatocellulair Carcinoom (datum plaatsing 08-05-2023)

National Protocol LTx for CRLM – The Netherlands (datum plaatsing 17-04-2023)

Protocol indicaties ex-situ machine perfusie donorlevers (datum plaatsing 13-03-2023)


Generieke Richtlijnen

Richtlijn “Orgaandonatie na euthanasie” (datum plaatsing 11-09-2020)

Veldnorm: gebruik mycofenolaat bij kinderwens (datum plaatsing 29-01-2018)

Guideline on Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs(door LOTTO, LONT en LOL in april 2011 geaccordeerde document)