Definitieve richtlijnen

Protocol LONT-NTS: Cross-over plus niertransplantatie

(versie juni 2022, datum plaatsing 02-10-2023)
Download protocol


Handreiking LONT: Immune-checkpoint inhibitors bij niertransplantatie patiënten

(versie november 2022, datum plaatsing 28-08-2023)
Download protocol


Handreiking LONT: Infecties na niertransplantatie

(versie mei 2023, datum plaatsing 22-08-2023)
Download protocol


Protocol Richtsnoer Levertransplantatie bij Hepatocellulair Carcinoom

(versie september 2022, datum plaatsing 08-05-2023)
Download protocol


Protocol LOL: Criteria en werkwijze (N)SE’s lever transplantatie

(versie april 2023, datum plaatsing 03-05-2023)
Download protocol


National Protocol LTx for CRLM – The Netherlands

(versie mei 2020, datum plaatsing 17-04-2023)
Download handreiking


Handreiking: Buitenlandse nier-donoren

(versie juni 2023, datum plaatsing 27-07-2023)
Download handreiking


Protocol Imlifidase desensibilisatie voor overleden donor HLA-incompatibele niertransplantatie

(versie november 2022, datum plaatsing 28-03-2023)
Download protocol


Protocol LOL: Indicatie en selectie voor NET

(versie oktober 2021, datum plaatsing 16-03-2023)
Download protocol


Protocol OLT: Indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij patiënten met perihilair cholangiocarcinoom

(versie oktober 2021, datum plaatsing 14-03-2023)
Download protocol


Protocol indicaties ex-situ machine perfusie donorlevers

(versie september 2021, datum plaatsing 13-03-2023)
Download protocol


Protocol indicatie en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland

(datum plaatsing 28-02-2023 / Correctie doorgevoerd 18-07-2023)
Download protocol


Richtlijn LONT: Cardiovasculair risicomanagement na niertransplantatie: hypertensie en dyslipidemie

(versie november 2022, datum plaatsing 29-12-2022)
Download richtlijn


Protocol LONT: Postmortale donoren onder 6 jaar

(versie april 2022, datum plaatsing 6-12-2022)
Download protocol


Richtlijn LONT: Medicamenteuze behandeling COVID-19 met orale virusremmer zoals Paxlovid of monoclonale antistof zoals Evusheld

(versie november 2022, datum plaatsing 06-12-2022)
Download richtlijn


Protocol Nier Team Aan Huis (NTAH), 2022

(versie oktober 2022, datum plaatsing 07-11-2022)
Download richtlijn


Richtlijn Nazorg nierdonoren

(datum plaatsing 05-04-2022)
Download richtlijn


Richtlijn vaccinatie pre-niertransplantatie voor volwassenen

(datum plaatsing 17-03-2022)
Download richtlijn


Protocol “Botziekte na niertransplantatie (Kidney Transplant Bone Disease (KTB)”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Surveillance screening op maligniteiten na niertransplantatie”

(datum plaatsing 7-12-2021)
Download richtlijn


Protocol “Desensibilisatie voor HLA-incompatibele niertransplantatie met een nierdonor bij leven”

(datum plaatsing 26-5-2021)
Download richtlijn


Richtlijn “Orgaandonatie na euthanasie”

(datum plaatsing 11-09-2020)
Download richtlijn


Samenvatting van aanbevelingen in de Britse richtlijn “Living Donor Kidney Transplantation”

Download samenvatting


Handreiking: Herstart levende donatie niertransplantatieprogramma tijdens de COVID-19 pandemie- onder welke voorwaarden?

(datum plaatsing 6 mei 2020)
Download handreiking


Veldnorm: gebruik mycofenolaat bij kinderwens

(datum plaatsing 29 januari 2018)
Download veldnorm


Handreiking altruïstische donatie

Vanwege de toegenomen aandacht voor gerichte altruïstische donatie heeft het Landelijk Overleg Niertransplantatie het initiatief genomen voor afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze relatief nieuwe vorm van donatie kunnen ondersteunen. Dit heeft geleid tot een handreiking, een werkwijze, een brief aan de altruïsten en een brief aan de betreffende huisarts. U kunt de betreffende documenten hieronder downloaden en nalezen.

Handreiking gerichte altruïsten
Werkwijze gerichte altruïsten
Brief aan gerichte altruïsten
Brief aan de huisarts


Pretransplantatie-onderzoek van de niertransplantatiekandidaat

(protocol Radboudumc, Nijmegen)
Download PDF


Guideline on Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs (door LOTTO, LONT en LOL in april 2011 geaccordeerde document)

Download PDF