Secretariaat

Nederlandse Transplantatie Vereniging
Telefoon: 070 – 206 0176
E-mail: secretariaat@transplantatievereniging.nl

De Nederlandse Transplantatie Vereniging kan geen individueel medisch advies aan patiënten geven.
Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.