Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Transplantatie Vereniging is gevestigd in Den Haag en is bereikbaar via:
Telefoon: 070 – 206 0176
E-mail: secretariaat@transplantatievereniging.nl

Postadres:
Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)
p.a. Erasmus MC Transplantatie Instituut
Gebouw: NA Kamer: 2217
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

De Nederlandse Transplantatie Vereniging kan geen individueel medisch advies aan patiënten geven.
Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.