Young Professionals Network

Sinds 2017 is binnen de Nederlandse Transplantatie vereniging het Young Professionals Network actief. Ons doel is om een netwerk op te zetten voor NTV-leden jonger dan 40 jaar die actief bezig zijn met hun carrière. We willen op een laagdrempelige manier verbinding zoeken tussen alle young professionals in het transplantatie veld. Door informatie op social media te delen en de jaarlijkse Young Professionals netwerkdagdag te organiseren, hopen we jonge NTV leden te ondersteunen in het opbouwen van hun carrière en de onderlinge contacten te verbeteren.

Wil je meer weten of lijkt het je leuk om deel uit te maken van het bestuur? Zoek dan contact met ons via secretariaat@transplantatievereniging.nl.

In 2017 the Young Professionals Network was set up within the Dutch Transplant society (NTV). Our goal is to set up a network for NTV-members under 40 years who are actively working on their career. We would like to be an easily approachable group and connect the young professionals in the field of transplantation. By providing information on social media and via our yearly Young Professionals day, we hope to support young NTV-members in building their career and improve the mutual contacts.

Would you like more information or would you like to contribute to the YP board? Please email us on secretariaat@transplantatievereniging.nl.

Het YP Bestuur tijdens de netwerkdag in 2023. V.l.n.r.: Kirsten, Marieke, Selma, Bram, Arianne, Fenna en Maarten.

Huidige bestuursleden

Maarten Tol (LUMC)
Kirsten Geneugelijk (UMC Utrecht)
Arianne Brandsma (Sanquin)
Selma Kaffka genaamd Dengler (UMC Utrecht)
Bram den Dekker (LUMC)
Kees Wieriks (UMCG)

Voormalige bestuursleden:

Dorottya de Vries (LUMC)
Sanne Bosman (UMC Utrecht)
Fenna van der Heijden (Erasmus MC)
Marieke van der Zwam (Albert Schweitzer ziekenhuis)
Femke Vrieling-Prince (Erasmus MC)
Kitty de Leur (Erasmus MC)
Manon Huibers (UMC Utrecht)
Michèle de Kok (LUMC)
Fleur Peters (Erasmus MC)

Email: youngprofessionalsnetwork.ntv@gmail.com
Instagram Young Professional Event
LinkedIn Groep

Mijn naam is Kirsten Geneugelijk en ik werk op het Laboratorium voor Translationele Immunologie in het UMC Utrecht. Al tijdens mijn promotie ben ik betrokken geweest bij het onderzoek naar orgaan transplantatie. In 2017 ben ik dan ook gepromoveerd op de indirecte T cel herkenning van HLA epitopen bij orgaantransplantatie, waarvoor ik tijdens het Bootcongres in 2018 de Jon van Roodprijs mocht ontvangen.  Gezien mijn interesse in HLA en transplantatie ben ik in april 2018 gestart met de opleiding tot Medisch Immunoloog met als aandachtsgebied transplantatie. Het geeft mij ontzettend veel energie om betrokken te mogen zijn bij de HLA diagnostiek. Ik zie er naar uit om via het bestuur van het Young Professionals Network andere young professionals binnen verschillende disciplines van het transplantatieveld te ontmoeten en om het enthousiasme voor een carrière binnen het transplantatieveld te delen met andere young professionals.

Mijn naam is Sanne Bosman en ik werk op de afdeling nefrologie van het UMC Utrecht. Als verpleegkundig specialist houd ik me bezig met patiënten die gescreend worden voor niertransplantatie en de nazorg na transplantatie. Ik vind het een uitdaging om cure en care te combineren en ik richt me hierbij vooral op de kwetsbare en de oudere transplantatie patiënten. Binnen het Young Professionals Network hoop ik verpleegkundigen te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen en te ontdekken welke carrièremogelijkheden er zijn. Het is heel motiverend om te zien dat er zo veel jonge transplantatie professionals zijn die zich met zo veel enthousiasme inzetten voor de patiënt!

Ik ben Femke Vrieling-Prince en ik werk als kindernefroloog in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. In mijn dagelijks werk bereid ik kinderen, die eind stadium nierfalen hebben bereikt, voor op de niertransplantatie en uiteraard lever ik (samen met mijn collega’s) ook de zorg daarna. Het is een zeer intensief traject, zeker op jonge leeftijd, waarbij het hele gezin betrokken is en het is bijzonder dit elke keer weer te mogen begeleiden. De patiënten zijn mijn motivatie om de zorg beter te maken. Daarom werk ik, naast mijn klinische taken, ook aan wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van mijn onderzoek is  verbetering van de overlevingsduur van de transplantatienier bij kinderen. Omdat ik werk met een kleine patiëntengroep weet ik hoe belangrijk netwerken zijn om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen en klinische ervaring te kunnen delen. Daarom dat ik graag deelneem in het Young Professional Network bestuur om zo andere young professionals binnen de transplantatie geneeskunde te helpen met bijvoorbeeld het opbouwen van netwerken.

Ik ben Arianne Brandsma en ik werk op de afdeling Immunogenetica van Sanquin in Amsterdam. Daar word ik opgeleid tot Laboratoriumspecialist Medische Immunologie met als aandachtsgebied transplantatie immunologie. Voordat ik in 2021 met deze opleiding startte, heb ik als promovendus en als postdoc onderzoek gedaan op het gebied van antistoffen, antistof receptoren, anti-tumor therapieën en het ontstaan van hematologische maligniteiten door middel van genoom analyses. Deze achtergrond gebruik ik nu om bij te dragen aan de HLA diagnostiek die op ons lab gedaan wordt. Het transplantatieveld is enorm inspirerend en ik vind het heel motiverend om direct iets bij te dragen aan de zorg voor de patiënt. Het enthousiasme van specialisten in dit veld is aanstekelijk en ik hoop dat we dit binnen het Young Professionals Netwerk met elkaar kunnen delen.

Mijn naam is Fenna Julia van der Heijden, ik ben arts-onderzoeker en orgaan perfusie specialist bij de heelkunde in het Erasmus MC. Dit houdt in dat ik door de weeks werk aan mijn promotie over leverperfusie en soms wordt opgeroepen om een lever op de pomp te zetten. De orgaanperfusiewereld is nog volop in ontwikkeling, maar momenteel worden er al >10% extra levers getransplanteerd door deze techniek. Ik vind het fantastisch om op deze manier wetenschappelijk onderzoek met de kliniek te combineren, waarbij ik ook nog eens direct resultaat kan zien. Als jonge arts ben ik zelf ook nog volop in ontwikkeling. Via het Young Professionals Network bestuur heb ik veel inspirerende mensen ontmoet vanuit verschillende disciplines van de transplantatiewereld die mij de rest van mijn carrière bij zullen blijven.