Young Professionals dag 2023

Op vrijdag 1 december 2023 vindt de jaarlijkse Young Professionals Netwerkdag weer plaats! Waar? Atelier300c in Amersfoort Wanneer? Vrijdag 1 december van 09.00-18.00u. Wat? Het thema van dit jaar is ‘Transplantatie in de media’. Tijdens de dag gaan we in gesprek met en horen we de ervaringen van sprekers met ruime ervaring in de media. […]

Call for abstracts Bootcongres 2024

De voorbereidingen voor het komende Bootcongres, dat wordt gehouden op woensdag 6 en donderdag 7 maart 2024, zijn inmiddels van start gegaan. Dit keer zal het wetenschappelijk voorjaarscongres plaatsvinden in Utrecht, georganiseerd door het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht ziet er zeer naar uit om iedereen in maart 2024 te mogen ontvangen. Vanaf vandaag kunt u abstracts […]

VBHC Prize Event 2023

De Value-Based Health Prize is een prijs die baanbrekende initiatieven in de zorg erkent, ondersteunt en toejuicht. Er word gekeken naar projecten die op een nieuwe manier van waarde zijn voor patiënten op het gebied van resultaat, kosten en contact. Ieder jaar wordt aan het beste initiatief de VBHC Prize toegekend. Een prestigieuze prijs die […]

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben. Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen […]

NEMO Donordier-event 7 november 2021

Op 7 november organiseert NEMO kennislink het grote Donordier-event, waarin de discussie over het gebruik van organen opgegroeid in dieren voor transplantatie centraal staat. Er wordt afgetrapt met een Q&A van Lucas De Man, kunstenaar. Hij geeft een interactieve lezing over nut en noodzaak van dialoog in een complexe wereld. In aanloop naar het event […]

‘Dat bepaal je zelf’, boek van Menno Loos is uitgebracht.

‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht. Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer […]

UMCG boek ‘Van leren overleven naar leren overleven. Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG’

Van leren overleven naar leren over leven biedt een overzicht van ruim 50 jaar toonaangevende klinische zorg en navenant onderzoek met de kenmerkende elementen van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. In dit boek wordt duidelijk dat orgaandonatie en transplantatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Tevens wordt het belang van de transplantatiegeneeskunde voor de patiënt en de samenleving toegelicht. […]

ESOT Congress 2021 – Submit your abstract and receive a prestigious award!

29 August – 1 September 2021, in-person (Milan) and online To recognise incredible work, research and collaboration in our field, a number of awards are available during the ESOT Congress. Submit your abstract to qualify for The Leonardo Da Vinci Transplant Research Innovation Award, which is the most prestigious scientific award at the congress. Two […]

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op […]