Berichten actueel

Berichten

NEMO Donordier-event 7 november a.s.
Datum plaatsing: 08.10.2021

Op 7 november organiseert NEMO kennislink het grote Donordier-event, waarin de discussie over het gebruik van organen opgegroeid in dieren voor transplantatie centraal staat. Er wordt afgetrapt met een Q&A van Lucas De Man, kunstenaar: https://www.nemokennislink.nl/festivals/donordierdialoog/sprekers/lucas-de-man/ Hij geeft een interactieve lezing over nut en noodzaak van dialoog in een complexe wereld.

In aanloop naar het event publiceert NEMO elke week een nieuwe Q&A met een van de sprekers van het event:

• 14 oktober Bernice Bovenkerk, dierenethicus (WUR): Hoe nemen we het belang van het dier mee in dit gesprek?

• 21 oktober Ian Alwayn, transplantatiechirurg LUMC: Hoe zou dit kunnen werken, wat zijn de haken en ogen?

• 28 oktober Eva Cleven, presentatie en moderator

• 1 nov Eline Bunnik, medisch ethicus Erasmus MC: bijdrage tijdens dialoog en geeft een reflectie op de dialoog.

Aanmelden voor het event kan hier: 

https://www.nemokennislink.nl/festivals/donordierdialoog/

Het event kan ook online bijgewoond worden.


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.
Datum plaatsing: 17.02.2021

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.


UMCG boek ‘Van leren overleven naar leren overleven. Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG’
Datum plaatsing: 21.01.2021


ESOT Congress 2021 – Submit your abstract and receive a prestigious award!
Datum plaatsing: 12.01.21

29 August – 1 September 2021, in-person (Milan) and online
To recognise incredible work, research and collaboration in our field, a number of awards are available during the ESOT Congress.

Submit your abstract to qualify for The Leonardo Da Vinci Transplant Research Innovation Award, which is the most prestigious scientific award at the congress. Two winners are selected – one for clinical research and one for basic or translational science – and will each receive a 10,000 EUR prize and an invitation to submit a peer-reviewed article to Transplant International.

In addition, the Stronger Together PRO Award recognises collaborative work within institutions. The award is presented to the group of abstracts submitted by a single organisation with the best average score. The winning institution will receive a 5,000 EUR prize.
A selection of further awards and bursaries are available at ESOT Congress 2021.

Find out more

Prospective submitters should be aware that there is ONE & ONLY submission deadline: 22 February 2021

#ESOTcongress


Situatie rondom het Coronavirus
Datum plaatsing: mei 2020

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier(link is external)
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier(link is external)


LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19(link is external)
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland(link is external)
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19


NVN benoemt nieuwe directeur
Datum plaatsing: 26 juni 2019

Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat!”

Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt voor het eerst samen met de Nierstichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke aanpak is: nog beter op nieuwe (zorg)ontwikkelingen inspelen om nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken.


Call for abstracts en inzendingen Jon van Rood Award Eurotransplant jaarlijks congres

De deadline voor het indienen van inzendingen voor de Eurotransplant Jon van Rood Award is verlengd tot 30 juni. De deadline voor abstracts is 31 mei.

Abstract submission

Jon van Rood Award application
 


European Diploma in Transplant Medicine 2019
Datum plaatsing: 8 mei 2019

We willen u graag herinneren aan het komende examen voor transplantatie-medicijnen dat op 14 september in Kopenhagen wordt gehouden.
Erkenning van specialisatie in Transplant Medicine wordt steeds aantrekkelijker in heel Europa, met name voor jonge artsen die internationale ervaringen naderen en gericht zijn op uitwisselings- en fellowship-programma's.

Het Diploma in Transplantation Medicine uniformeert de erkenning van uw specialiteit in transplantatie in heel Europa.

Inschrijving opent op 15 maart en sluit op 15 juni. Mis deze kans niet!


Accreditatie ELPAT Congres
Datum plaatsing: 4 april 2019

Het 5e ELPAT Congress te Krakow Polen (26-29 april a.s.) heeft accreditatie gekregen van The European Accreditation Council for Continuing Medical Education met 18 Europese CME credits (ECMEC®s). Hierbij treft u het programma aan.


Debat over Betalen voor organen en bloed, 14 februari 2019
Datum plaatsing: 1 februari 2019

Betalen voor organen of bloed voor transplantatiedoeleinden is een behoorlijk radicaal idee. Bijna alle landen in de wereld verbieden het maar de Amerikaanse Mario Macis stelt dat er geen taboe op moeten rusten. In plaats daarvan kunnen we op basis van wetenschappelijk bewijs debatteren over de voors en tegens, de doeltreffendheid en de morele aspecten van vergoedingen aan orgaan- en bloeddonoren.

De Erasmus Universiteit en Economenberoepsvereniging KVS organiseren op 14 februari in debatcentrum Arminius in Rotterdam een discussie met Mario Macis over dit onderwerp. Mario Macis geeft een lezing op basis van het onderzoek dat hij de afgelopen tien jaar op dit terrein heeft gedaan en dat onder andere in Science en de American Economic Review werd gepubliceerd. De lezing wordt gevolgd door een debat met Denise De Ridder (psychologe Universiteit Utrecht) en Eline Bunnink (Ethica Erasmus MC Rotterdam)

De avond wordt gemodereerd door Robert Dur, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en KVS-voorzitter. Meer informatie over de avond en hoe u kunt inschrijven.


E-book: Leven na een transplantatie
Datum plaatsing: 7 januari 2019

Het LUMC Transplantatie Centrum heeft in samenwerking met transplantatie patiënten het e-book ‘Leven na een transplantatie’ gemaakt. Het e-book dient als inspiratie en bevat praktische tips en adviezen voor patiënten en hun omgeving. U vindt het e-book via de volgende link: www.lumc.nl/levennaeentransplantatie


Nieren.nl
Datum plaatsing: 17 april 2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren op 18 april nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

Betrouwbare actuele informatie
Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en redigeert alle informatie zorgvuldig. En werkt continu aan actuele toevoegingen. Ze werken hierin nauw samen met ervaringsdeskundigen en zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ervaring delen
Nieren.nl is ook een community waar nierpatiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Op basis van profielkenmerken die de deelnemers invullen, krijgen zij informatiesuggesties, kan men elkaar makkelijker vinden en kan nieren.nlrelevante informatie aanbieden.

Rijke informatiebron zorgverleners
Nieren.nl is een rijke bron van betrouwbare en actuele informatie, waar u patiënten naar kunt verwijzen. Zorgverleners kunnen ook actief deel te nemen aan de community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie en antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten leven.

Binnenkort ontvangen alle dialysecentra en nefrologen een mailing met patiëntenfolders, verwijskaartjes en een poster van nieren.nl. Zo kunnen zorgverleners nieren.nl op een makkelijke manier onder de aandacht te brengen van patiënten.


Wetsvoorstel Actieve Donor Registratie aangenomen
Datum plaatsing: 13 februari 2018

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij mensen die géén orgaan donor willen zijn dit moeten aangeven op hun donorformulier. In het huidige registratiesysteem moeten mensen die wél orgaan donor willen zijn dit aangeven en zijn mensen die geen keuze maken geen donor. De verwachting is dat met de nieuwe donorwet het aantal postmortale transplantaties gaat toenemen. Verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en ook de NTV hebben zich jarenlang onder aanvoering van initiatiefneemster Pia Dijkstra ingezet voor deze verandering in de wet en zijn verheugd dat de wet nu aangenomen is.

Voor meer informatie:

https://www.nierstichting.nl/nieuws/2018/02/doorbraak-voor-patienten-op-wachtlijst-donororgaan/
https://d66.nl/wat-houdt-nieuwe-donorwet-in/


‘Waarderingsspeld De Gouden Klim’ 

Datum plaatsing: 11 oktober 2017

De ‘Waarderingsspeld De Gouden Klim’ is uitgereikt aan de oprichter van Eurotransplant Jon van Rood voor het belangrijke werk dat Eurotransplant in de afgelopen 50 jaar heeft verricht. De onderscheiding werd uitgereikt door de Stichting Nationaal Donormonument aan Sacha van Rood, de weduwe van Jon van Rood, onder het donormonument achter de kerk in Naarden. 

foto klimprijs uitreiking mevr van Rood1.jpg


Overlijdensbericht professor Jon van Rood

Datum plaatsing: 31 juli 2017
 

Op 21 juli jongstleden is professor Jon van Rood overleden. Professor van Rood was oprichter en voormalig afdelingshoofd van de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij heeft tijdens zijn lange carrière baanbrekend werk verricht aan de ontrafeling van het systeem van weefselgroepen (HLA systeem), waarmee hij een wetenschappelijk fundament heeft gelegd waarop de transplantatiegeneeskunde zich heeft kunnen ontwikkelen. Hij was de oprichter van Eurotransplant en van de stichtingen Europdonor (inmiddels Matchis) en Bone Marrow Donors Worldwide.

Zijn werk is geëerd met talloze internationale prestigieuze prijzen en 8 eredoctoraten. Jon van Rood was erelid van de NTV en de Jon van Rood-prijs voor het beste proefschrift op basaal wetenschappelijk transplantatieonderzoek gebied is naar hem vernoemd. Tot 2014 reikte hij deze prijs zelf uit. Na zijn emeritaat in 1991 is Jon actief gebleven in het onderzoek en was regelmatig te zien op het bootcongres.

We zullen zijn inspirerende inbreng missen.

Jon van Rood en Dorottya de Vries bootcongres 2014.jpg

Jon van Rood reikt de Jon van Rood-prijs uit aan Dorottya de Vries op het bootcongres van 2014.


 

Opt-outsysteem orgaandonatie werkt het best

Datum plaatsing: 9 mei 2017

EU-landen met een opt-outsysteem boeken over het algemeen betere resultaten op postmortale orgaandonatie, met meer postmortale donoren per miljoen inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’, dat vandaag is aangeboden aan Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn (VVD), vicevoorzitter van de commissie VWS.

het_orgaandonorregistratiesysteem_in_europese_landen.jpg

Marlies Reinders biedt onderzoek aan namens gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties aan Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer).

Dr. Marlies Reinders (voorzitter van de Nederlandse Transplantatie Vereniging) heeft dinsdag 9 mei het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’ aangeboden aan Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn (VVD), vicevoorzitter van de commissie VWS. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat EU-landen met een opt-outsysteem over het algemeen betere resultaten boeken op postmortale orgaandonatie, met meer postmortale donoren per miljoen inwoners. Een opt-outsysteem is succesvol als dit gepaard gaat met goed flankerend beleid, zoals coördinatie in de ‘donorketen’, goede infrastructuur, financiering en donorvoorlichting. Dit flankerend beleid is in Nederland al wel ingevoerd.

Het rapport is opgesteld door medische professionals (dr. Marlies Reinders, dr. Farid Abdo, dr. Stefan Berger en prof. dr. Rutger Ploeg), op verzoek van verschillende patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, om inzicht te geven in de verschillende orgaandonatiesystemen in een aantal Europese landen. Het rapport speelt in op verschillende vragen die bestaan in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rond het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) - zoals over de ervaringen met het opt-outsysteem in andere Europese landen. In de kern gaat een opt-outsysteem (ook wel ja-tenzijsysteem) ervan uit dat donor zijn de norm is. Als je geen actie onderneemt ben je automatisch donor. Op deze wijze bevordert de overheid in deze landen weefsel- en orgaandonatie.

Uitkomst rapport
Het rapport toont aan dat, behalve Polen, alle Europese landen met een opt-out systeem betere resultaten hebben op postmortale orgaandonatie dan Nederland. Landen met een opt-outsysteem hebben over het algemeen een hoger aantal donoren per miljoen inwoners. In Europa scoren alleen Denemarken, Polen en Duitsland nog slechter dan Nederland. Denemarken en Duitsland hebben net als Nederland nu nog een opt-insysteem. Polen heeft wel een opt-outsysteem. Daarmee wordt aangetoond dat alleen een wetswijziging onvoldoende is. Er is altijd ook goed aanpalend beleid nodig, zoals coördinatie in de ‘donorketen’, infrastructuur, financiering en donorvoorlichting. In Polen ontbreekt het hieraan.

Betekenis voor Nederland
In Nederland zijn met het Masterplan Orgaandonatie (2008 - 2014) alle aanpalende maatregelen genomen, met uitzondering van invoering van het ADR. Het Masterplan Orgaandonatie heeft niet geleid tot de beoogde toename in het aantal postmortale donoren. En wees al op de noodzaak van een gecombineerde aanpak: aanpalende maatregelen én systeemwijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem. De onderzochte internationale data ondersteunen deze noodzaak. Het verbeteren van het aantal postmortale orgaandonaties lukt alléén als wetswijziging naar een opt-outsysteem en aanvullende maatregelen hand in hand gaan. Volgens de opstellers van het rapport is wetswijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem daarmee het onmisbare sluitstuk.

Kernprobleem in Nederland is en blijft dat slechts 40 procent van de volwassen Nederlanders een keuze heeft geregistreerd in het Donorregister. In totaal 24 procent als donor. Vele Nederlanders weten niet, dat als je je wens niet registreert, je nabestaanden bij plotseling overlijden moeten beslissen. Dit heeft een enorme impact op de nabestaanden en de hele donatie keten. Hierdoor gaan onnodig veel potentiele donoren verloren, ten opzichte van andere landen zoals Spanje.

Op 23 mei en 6 juni aanstaande spreekt de Eerste Kamer met een aantal experts over het ADR-wetsvoorstel.

Urgentie
Ondanks vele initiatieven zijn er in Nederland nog te veel mensen die moeten wachten op een donororgaan. Jaarlijks overlijden bijna 150 patiënten die op de wachtlijst staan voor een donororgaan en worden meer dan 100 mensen van de wachtlijst gehaald omdat hun conditie te slecht is geworden.

Laat je hart spreken
Om de politiek te bewegen om te stemmen voor een donorwet die wel werkt, voert de Nierstichting sinds vorig jaar de campagne laatjehartspreken.nu, samen met andere gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen.


Meer duidelijkheid over orgaandonatie na euthanasie

Meer duidelijkheid voor patiënten en professionals. Daarvoor zorgt de nieuwe richtlijn Orgaandonatie na euthanasie die woensdag 8 maart aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden door huisarts Han Mulder, voorzitter van de werkgroep. De richtlijn bevat een stappenplan voor huisartsen en andere betrokken zorgprofessionals vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na zijn dood organen te doneren. Zo’n bijzondere wens van een euthanasiepatiënt vereist grote zorgvuldigheid voor een ethisch verantwoorde invulling: het belang van deze patiënt staat hierbij altijd voorop. Professionals en patiëntenorganisaties stelden de richtlijn samen op na een verzoek van minister Schippers.

Voor een patiënt kan orgaandonatie na euthanasie betekenis geven aan zijn levenseinde. Vanaf 2012 werden in Nederland 28 mensen op eigen verzoek orgaandonor na euthanasie en de vraag naar deze mogelijkheid groeit bij sommige groepen patiënten. De richtlijn beschrijft onder welke voorwaarden orgaandonatie na euthanasie zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Er staan onderbouwde aanbevelingen in, maar ook praktische adviezen en stappenplannen.

Belangen patiënt centraal
Het belang van de patiënt staat voorop. Zo moet het verzoek tot het doneren van organen vanuit de patiënt zelf komen en zullen huisarts of andere zorgprofessional hier nooit uit zichzelf om vragen. Ook mag de patiënt zich nooit onder druk voelen staan om mee te (blijven) werken en moet hij goed op de hoogte zijn wat zijn wens met zich meebrengt: extra onderzoeken, een ziekenhuisopname voor de euthanasie en een kort afscheid na het overlijden voor de familie.

Zorgvuldige procedure
De huisarts is in dit traject het eerste aanspreekpunt. Daarbij werkt hij nauw samen met andere belangrijke betrokken professionals zoals een contactspecialist in het ziekenhuis (vaak een intensivist) en een transplantatiecoördinator. Op verzoek van de huisarts en/of de patiënt zorgt de transplantatiecoördinator voor informatievoorziening op maat en coördineert de orgaandonatie. Samen bewaken deze zorgprofessionals een zorgvuldige procedure. Belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is dat de patiënt in deze laatste levensfase zo min mogelijk belast mag worden.

Huisarts Han Mulder, voorzitter van de richtlijnwerkgroep: ‘Euthanasie en orgaandonatie zijn ingrijpende gebeurtenissen met veel gevoeligheden en elk hun eigen zorgvuldigheidsvereisten. Een patiënt mag zich bijvoorbeeld nooit onder druk gezet voelen om een donatie te overwegen of door te zetten.’
 
Veel partijen betrokken
De richtlijn is gebaseerd op interviews, focusgroepen en literatuuronderzoek met betrokken zorgprofessionals (huisartsen, intensivisten, donatie- en transplantatiedeskundigen), ethici, patiënten, nabestaanden en patiëntenorganisaties. De Nederlandse Transplantatie Stichting begeleidde de totstandkoming van de richtlijn. Het document is openbaar beschikbaar op de website www.transplantatiestichting.nl.

Bekijk de richtlijn
http://www.transplantatiestichting.nl/winkel/richtlijn-orgaandonatie-na-euthanasie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).


Prentenboek Thijsje

Er is een prentenboekje verschenen van Frieda Hiemstra over orgaantransplantatie. Het boekje heet Thijsie. Dit boekje is bedoeld om orgaantransplantatie uit te leggen en bespreekbaar te maken voor kinderen. Het boekje is te verkrijgen via boekscout.nl.


Young professional netwerk binnen de NTV

Op 26 januari hebben vier jonge enthousiaste NTV leden elkaar ontmoet om te praten over de jongere generatie van de vereniging. De vier dames, vlnr Dorottya Koster-de Vries, Fleur Peters, Manon Huibers en Lotte Timmerman, gaan zich richten op het opzetten van een young professional netwerk binnen de NTV.


vlnr Dorottya Koster-de Vries, Fleur Peters, Manon Huibers en Lotte Timmerman


26e congres van The Transplantation Society

Datum plaatsing: 6 september 2016

Op het 26e congres van The Transplantation Society dat van 18-23 augustus in Hong Kong werd gehouden hebben Carla Baan en Gretchen de Graav van het Erasmus MC een mentor-mentee award gewonnen voor hun werk in transplantatie immunologie. De award werd namens de NTV uitgereikt door Marlies Reinders en door Stefan Tullius namens de TTS.
DSC_0231_0.JPG
DSC_0233_0.JPG
 


 

De NTV, Nierstichting, NVN en NFN hebben in het kader van de ADR discussie het volgende gemeenschappelijke standpunt geformuleerd:

Datum plaatsing: 1 juni 2016

Voor nierpatiënten is de gemiddelde wachttijd tot transplantatie  3.5 jaar. Er overlijden jaarlijks 150 mensen op de Nederlandse wachtlijst voor orgaantransplantatie. Een  toename van het aantal postmortale orgaandonoren van 250 naar 500 per jaar is nodig om de wachttijd binnen afzienbare tijd naar een aanvaardbaar niveau terug te kunnen brengen en alle ontvangers een orgaan van gewenste kwaliteit te kunnen bieden. Het huidige niveau van transplantaties in Nederland is bereikt door een sterke groei van het aantal nierdonaties bij leven, waarbij Nederland op de 2e plaats in de wereld staat. Zonder dit aantal donaties bij leven zou de wachtlijst voor transplantatie nog veel langer zijn. Ten aanzien van het aantal donaties van overleden donoren presteert Nederland onvoldoende. Daarnaast wordt het niveau bepaald door een relatief grote bijdrage van organen van oudere donoren en non-heart-beating donoren. Er is daarom veel ruimte voor verbetering. De invoering van een actief donorregistratie (ADR) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 


 

2. VBHC_logo_kleur_CMYK_collaboration.jpg

Cross-over programma wint VBHC-Excellence Award 2016 ‘Collaboration’

Samenwerking op landelijk niveau tussen donoren, patiënten, alle academische centra, transplantatieprofessionals, een centraal laboratorium en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Hiermee won het Nederlandse cross-over programma op 7 april de VBHC-excellence award 2016 in de categorie Collaboration.  ‘Working Together for Patient Value’ was het thema dit jaar. Het cross-over programma, uniek in de wereld, stelt samenwerking in dienst van de patiënt. Hierdoor werden er tussen 2004 en 2014 bijna 300 extra niertransplantaties bij leven mogelijk.

Het cross-over programma is een initiatief van het Erasmus MC, onder leiding van Prof. Willem Weimar. Nederland is het eerste land ter wereld waarin de acht transplantatiecentra landelijk zijn gaan samenwerken om cross-over nierdonatie bij leven mogelijk te maken. Inmiddels hebben ook Australië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en België een eigen programma. Op termijn kunnen landen overwegen om hun cross-over programma’s aan elkaar te knopen. Hoe groter de groep deelnemers, hoe meer kans immers op het vinden van een match voor nierpatiënten met een zeldzame weefseltypering. Wie weet kan zo’n internationale samenwerking voor die patiënten uitkomst bieden.

De Value-Based Health Care (VBHC) Prize 2016 werd op 7 april 2016 voor het derde jaar op rij uitgereikt. De VBHC Prize erkent en beloont inspirerende zorginitiatieven met een focus op het creëren van excellente patiëntwaarde in termen van uitkomsten, 7Y4A5208.jpgsamenwerking en kosteneffectiviteit. Elke jaar wordt één initiatief beloond met de prestigieuze VBHC Prize. Dit jaar ging deze prijs naar het Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ voor het contract dat zij samen sloten voor hartpatiënten, waarbij geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Drie uitstekende initiatieven werden beloond met een van de drie Excellence Awards in de categorieën:  Patient-Outcomes; Cost-effectiveness en Collaboration.  Het Nederlandse cross-over programma won in de categorie ‘Collaboration’.

Link naar het nieuwsbericht

http://www.transplantatiestichting.nl/nieuws/263-extra-transplantaties-dankzij-10-jaar-cross-over


De 15e Australian Transplant Games

De 15e Australian Transplant Games worden gehouden in Western Sydney van 24 september tot 1 oktober 2016. Op dit evenement wordt bewustzijn gewekt voor orgaan en weefsel donatie door ontvangers.

Voor meer informatie:
http://www.australiantransplantgames.com
https://www.facebook.com/australiantransplantgames


 

Klinisch Review Symposium 2015Uitreiking Kootstraprijs - KRS 2015.JPG

Tijdens het Klinisch Review Symposium op 20 november jl. ontving Sanna op den Dries (UMCG) uit handen van professor Kootstra de Gauke Kootstra prijs 2015 voor haar proefschrift ‘Bile duct injury in liver transplantation – Studies on the protective role of machine perfusion’. Aansluitend aan de uitreiking werd door de prijswinnares een lezing gehouden over het belangrijke onderzoekswerk dat tot deze prijs heeft geleid.


NTS Jaarverslag 2014

In 2014 stonden 271 mensen na overlijden organen af voor transplantatie, het hoogste aantal orgaandonoren ooit. Ook is 2014 het zesde jaar op rij waarin Nederland meer orgaandonoren telt. Het aantal orgaantransplantaties in 2014 was 785, een toename van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) dat op 27 mei is gepubliceerd.


The Astellas European Foundation Grant 2015

Sluitingsdatum inmiddels verstreken, was 31 juli 2015

Download aankondiging


Uitreiking abstractprijs tijdens Joint BTS/NTV Congress in Bournemouth

De Van Rood Abstractprijs werd in Bournemouth uitgereikt aan Xiaolei Shi voor zijn abstract "Genetic variants of recipient PD-1 and donor PD-L1 affect risk of acute rejection after liver transplantation"


Landelijke cross-over nier-transplantatie programma genomineerd

Het landelijke cross-over nier-transplantatie programma is uit 50 inzendingen genomineerd voor de Value Based Health Care Prize 2015. Deze prijs beoogt een initiatief te belonen waarin een nieuwe en innovatieve oplossing is bedacht om de zorg voor patienten te verbeteren. Ook moeten projecten die in aanmerking komen voor deze prijs kostenbesparend werken en in breder verband implementeerbaar zijn.

Ons landelijke cross-over programma voldeed aan alle criteria en de jury had daarom dit initiatief genomineerd bij de laatste 10 kanshebbers. Helaas is de prijs op 9 april jongstleden naar een ander initiatief gegaan. Toch hebben we het belang van het cross-over programma weer in de schijnwerpers gezet, en was er brede waardering voor dit programma dat nu ook in andere landen ingang vindt.

 


Jaarverslag NVDG

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde
(NVDG).
 


NVN installeert Expertgroep als adviesorgaan 

 
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is in juli 2013 begonnen met het opzetten van een zogenaamde Expertgroep. Deze groep bestaat uit professionals die namens hun beroepsgroep advies geven aan de NVN over uiteenlopende onderwerpen. Hoewel nog niet alle beroepsgroepen een afvaardiging hebben aangeleverd, is de Expertgroep sinds begin 2014 actief.

Download hier het volledige persbericht van de NVN Expertgroep


De NTS wil zich verder ontwikkelen als een kennis- en expertisecentrum. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met het transplantatie- en donatieveld. Om daar handen en voeten aan te geven is een aantal onderzoeksthema's geselecteerd, waarvan nader onderzoek kan bijdragen aan de missie van de NTS. Deze onderzoeksthema's staan weergegeven in de bijlage.

Om dit nader onderzoek te stimuleren stelt de NTS per onderzoeksthema een subsidie beschikbaar ter grootte van 0,2 fte onderzoeker/clinical fellow voor een tijdsbestek van 2 jaar.

Download hier de volledige uitnodiging van de NTS
Download hier de begeleidende brief


 

 

 

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)