Berichten actueel

Berichten


Meer duidelijkheid over orgaandonatie na euthanasie
Meer duidelijkheid voor patiënten en professionals. Daarvoor zorgt de nieuwe richtlijn Orgaandonatie na euthanasie die woensdag 8 maart aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden door huisarts Han Mulder, voorzitter van de werkgroep. De richtlijn bevat een stappenplan voor huisartsen en andere betrokken zorgprofessionals vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na zijn dood organen te doneren. Zo’n bijzondere wens van een euthanasiepatiënt vereist grote zorgvuldigheid voor een ethisch verantwoorde invulling: het belang van deze patiënt staat hierbij altijd voorop. Professionals en patiëntenorganisaties stelden de richtlijn samen op na een verzoek van minister Schippers.

Voor een patiënt kan orgaandonatie na euthanasie betekenis geven aan zijn levenseinde. Vanaf 2012 werden in Nederland 28 mensen op eigen verzoek orgaandonor na euthanasie en de vraag naar deze mogelijkheid groeit bij sommige groepen patiënten. De richtlijn beschrijft onder welke voorwaarden orgaandonatie na euthanasie zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Er staan onderbouwde aanbevelingen in, maar ook praktische adviezen en stappenplannen.

Belangen patiënt centraal
Het belang van de patiënt staat voorop. Zo moet het verzoek tot het doneren van organen vanuit de patiënt zelf komen en zullen huisarts of andere zorgprofessional hier nooit uit zichzelf om vragen. Ook mag de patiënt zich nooit onder druk voelen staan om mee te (blijven) werken en moet hij goed op de hoogte zijn wat zijn wens met zich meebrengt: extra onderzoeken, een ziekenhuisopname voor de euthanasie en een kort afscheid na het overlijden voor de familie.

Zorgvuldige procedure
De huisarts is in dit traject het eerste aanspreekpunt. Daarbij werkt hij nauw samen met andere belangrijke betrokken professionals zoals een contactspecialist in het ziekenhuis (vaak een intensivist) en een transplantatiecoördinator. Op verzoek van de huisarts en/of de patiënt zorgt de transplantatiecoördinator voor informatievoorziening op maat en coördineert de orgaandonatie. Samen bewaken deze zorgprofessionals een zorgvuldige procedure. Belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is dat de patiënt in deze laatste levensfase zo min mogelijk belast mag worden.

Huisarts Han Mulder, voorzitter van de richtlijnwerkgroep: ‘Euthanasie en orgaandonatie zijn ingrijpende gebeurtenissen met veel gevoeligheden en elk hun eigen zorgvuldigheidsvereisten. Een patiënt mag zich bijvoorbeeld nooit onder druk gezet voelen om een donatie te overwegen of door te zetten.’
 
Veel partijen betrokken
De richtlijn is gebaseerd op interviews, focusgroepen en literatuuronderzoek met betrokken zorgprofessionals (huisartsen, intensivisten, donatie- en transplantatiedeskundigen), ethici, patiënten, nabestaanden en patiëntenorganisaties. De Nederlandse Transplantatie Stichting begeleidde de totstandkoming van de richtlijn. Het document is openbaar beschikbaar op de website www.transplantatiestichting.nl.

Bekijk de richtlijn
http://www.transplantatiestichting.nl/winkel/richtlijn-orgaandonatie-na-euthanasie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

 

 

Prentenboek Thijsje
Er is een prentenboekje verschenen van Frieda Hiemstra over orgaantransplantatie. Het boekje heet Thijsie. Dit boekje is bedoeld om orgaantransplantatie uit te leggen en bespreekbaar te maken voor kinderen. Het boekje is te verkrijgen via boekscout.nl.

 

Young professional netwerk binnen de NTV
Op 26 januari hebben vier jonge enthousiaste NTV leden elkaar ontmoet om te praten over de jongere generatie van de vereniging. De vier dames, vlnr Dorottya Koster-de Vries, Fleur Peters, Manon Huibers en Lotte Timmerman, gaan zich richten op het opzetten van een young professional netwerk binnen de NTV.

vlnr Dorottya Koster-de Vries, Fleur Peters, Manon Huibers en Lotte Timmerman
 

26e congres van The Transplantation Society
Op het 26e congres van The Transplantation Society dat van 18-23 augustus in Hong Kong werd gehouden hebben Carla Baan en Gretchen de Graav van het Erasmus MC een mentor-mentee award gewonnen voor hun werk in transplantatie immunologie. De award werd namens de NTV uitgereikt door Marlies Reinders en door Stefan Tullius namens de TTS.
DSC_0231_0.JPG
DSC_0233_0.JPG
Datum plaatsing: 6 september 2016

De NTV, Nierstichting, NVN en NFN hebben in het kader van de ADR discussie het volgende gemeenschappelijke standpunt geformuleerd:

 

Voor nierpatiënten is de gemiddelde wachttijd tot transplantatie  3.5 jaar. Er overlijden jaarlijks 150 mensen op de Nederlandse wachtlijst voor orgaantransplantatie. Een  toename van het aantal postmortale orgaandonoren van 250 naar 500 per jaar is nodig om de wachttijd binnen afzienbare tijd naar een aanvaardbaar niveau terug te kunnen brengen en alle ontvangers een orgaan van gewenste kwaliteit te kunnen bieden. Het huidige niveau van transplantaties in Nederland is bereikt door een sterke groei van het aantal nierdonaties bij leven, waarbij Nederland op de 2e plaats in de wereld staat. Zonder dit aantal donaties bij leven zou de wachtlijst voor transplantatie nog veel langer zijn. Ten aanzien van het aantal donaties van overleden donoren presteert Nederland onvoldoende. Daarnaast wordt het niveau bepaald door een relatief grote bijdrage van organen van oudere donoren en non-heart-beating donoren. Er is daarom veel ruimte voor verbetering. De invoering van een actief donorregistratie (ADR) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 Datum plaatsing: 1 juni 2016

 

 

2. VBHC_logo_kleur_CMYK_collaboration.jpg

Cross-over programma wint VBHC-Excellence Award 2016 ‘Collaboration’

Samenwerking op landelijk niveau tussen donoren, patiënten, alle academische centra, transplantatieprofessionals, een centraal laboratorium en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Hiermee won het Nederlandse cross-over programma op 7 april de VBHC-excellence award 2016 in de categorie Collaboration.  ‘Working Together for Patient Value’ was het thema dit jaar. Het cross-over programma, uniek in de wereld, stelt samenwerking in dienst van de patiënt. Hierdoor werden er tussen 2004 en 2014 bijna 300 extra niertransplantaties bij leven mogelijk.

Het cross-over programma is een initiatief van het Erasmus MC, onder leiding van Prof. Willem Weimar. Nederland is het eerste land ter wereld waarin de acht transplantatiecentra landelijk zijn gaan samenwerken om cross-over nierdonatie bij leven mogelijk te maken. Inmiddels hebben ook Australië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en België een eigen programma. Op termijn kunnen landen overwegen om hun cross-over programma’s aan elkaar te knopen. Hoe groter de groep deelnemers, hoe meer kans immers op het vinden van een match voor nierpatiënten met een zeldzame weefseltypering. Wie weet kan zo’n internationale samenwerking voor die patiënten uitkomst bieden.

De Value-Based Health Care (VBHC) Prize 2016 werd op 7 april 2016 voor het derde jaar op rij uitgereikt. De VBHC Prize erkent en beloont inspirerende zorginitiatieven met een focus op het creëren van excellente patiëntwaarde in termen van uitkomsten, 7Y4A5208.jpgsamenwerking en kosteneffectiviteit. Elke jaar wordt één initiatief beloond met de prestigieuze VBHC Prize. Dit jaar ging deze prijs naar het Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ voor het contract dat zij samen sloten voor hartpatiënten, waarbij geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Drie uitstekende initiatieven werden beloond met een van de drie Excellence Awards in de categorieën:  Patient-Outcomes; Cost-effectiveness en Collaboration.  Het Nederlandse cross-over programma won in de categorie ‘Collaboration’.

Link naar het nieuwsbericht

http://www.transplantatiestichting.nl/nieuws/263-extra-transplantaties-dankzij-10-jaar-cross-over


De 15e Australian Transplant Games

De 15e Australian Transplant Games worden gehouden in Western Sydney van 24 september tot 1 oktober 2016. Op dit evenement wordt bewustzijn gewekt voor orgaan en weefsel donatie door ontvangers.

Voor meer informatie:
http://www.australiantransplantgames.com
https://www.facebook.com/australiantransplantgames


 

Klinisch Review Symposium 2015Uitreiking Kootstraprijs - KRS 2015.JPG

Tijdens het Klinisch Review Symposium op 20 november jl. ontving Sanna op den Dries (UMCG) uit handen van professor Kootstra de Gauke Kootstra prijs 2015 voor haar proefschrift ‘Bile duct injury in liver transplantation – Studies on the protective role of machine perfusion’. Aansluitend aan de uitreiking werd door de prijswinnares een lezing gehouden over het belangrijke onderzoekswerk dat tot deze prijs heeft geleid.


NTS Jaarverslag 2014

In 2014 stonden 271 mensen na overlijden organen af voor transplantatie, het hoogste aantal orgaandonoren ooit. Ook is 2014 het zesde jaar op rij waarin Nederland meer orgaandonoren telt. Het aantal orgaantransplantaties in 2014 was 785, een toename van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) dat op 27 mei is gepubliceerd.


The Astellas European Foundation  Grant 2015

Sluitingsdatum inmiddels verstreken, was 31 juli 2015

Download aankondiging


Uitreiking abstractprijs tijdens Joint BTS/NTV Congress in Bournemouth

De Van Rood Abstractprijs werd in Bournemouth uitgereikt aan Xiaolei Shi voor zijn abstract "Genetic variants of recipient PD-1 and donor PD-L1 affect risk of acute rejection after liver transplantation"


Landelijke cross-over nier-transplantatie programma genomineerd

Het landelijke cross-over nier-transplantatie programma is uit 50 inzendingen genomineerd voor de Value Based Health Care Prize 2015. Deze prijs beoogt een initiatief te belonen waarin een nieuwe en innovatieve oplossing is bedacht om de zorg voor patienten te verbeteren. Ook moeten projecten die in aanmerking komen voor deze prijs kostenbesparend werken en in breder verband implementeerbaar zijn.

Ons landelijke cross-over programma voldeed aan alle criteria en de jury had daarom dit initiatief genomineerd bij de laatste 10 kanshebbers. Helaas is de prijs op 9 april jongstleden naar een ander initiatief gegaan. Toch hebben we het belang van het cross-over programma weer in de schijnwerpers gezet, en was er brede waardering voor dit programma dat nu ook in andere landen ingang vindt.

 


Jaarverslag NVDG

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde
(NVDG).
 


NVN installeert Expertgroep als adviesorgaan 

 
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is in juli 2013 begonnen met het opzetten van een zogenaamde Expertgroep. Deze groep bestaat uit professionals die namens hun beroepsgroep advies geven aan de NVN over uiteenlopende onderwerpen. Hoewel nog niet alle beroepsgroepen een afvaardiging hebben aangeleverd, is de Expertgroep sinds begin 2014 actief.

Download hier het volledige persbericht van de NVN Expertgroep


De NTS wil zich verder ontwikkelen als een kennis- en expertisecentrum. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met het transplantatie- en donatieveld. Om daar handen en voeten aan te geven is een aantal onderzoeksthema's geselecteerd, waarvan nader onderzoek kan bijdragen aan de missie van de NTS. Deze onderzoeksthema's staan weergegeven in de bijlage.

Om dit nader onderzoek te stimuleren stelt de NTS per onderzoeksthema een subsidie beschikbaar ter grootte van 0,2 fte onderzoeker/clinical fellow voor een tijdsbestek van 2 jaar.

Download hier de volledige uitnodiging van de NTS
Download hier de begeleidende brief


Agenda

De eerstvolgende NTV activiteit is het Bootcongres op 8 en 9 maart 2017.

Alle informatie vindt u onder Meetings en congressen: https://www.transplantatievereniging.nl/bootcongres-2017
 


 

Actueel

Terugblik eerste NTV Young professional dag 18 november jl.
Op 18 november werd de eerste NTV Young Professional dag gehouden in Utrecht. Er waren 25 enthousiaste YP van uiteenlopende transplantatie vakgebieden naar de dag toegekomen. De deelnemers stelden zich aan elkaar voor door middel van een korte pitch, en er werden presentaties over carrière perspectieven gegeven, waarbij o.a. de inbreng van Astellas en Chiesi en van de YP organisatie van de ESOT zeer nuttig ervaren werden. Na-evaluatie wees uit dat de dag zeker voor herhaling vatbaar is.

YPD 2016.jpg