Young Professionals Network

Young Professionals Network

Begin 2017 is binnen de Nederlandse Transplantatie vereniging het Young Professionals Network opgericht. Ons doel is om een netwerk op te zetten voor NTV-leden jonger dan 40 jaar die actief bezig zijn met hun carrière. We willen op een laagdrempelige manier verbinding zoeken tussen alle young professionals in het transplantatie veld. Door informatie op social media en de jaarlijkse Young Professionals dag hopen we jonge NTV leden te ondersteunen in het opbouwen van hun carrière en de onderlinge contacten te verbeteren.

In 2017 the Young Professionals Network was set up within the Dutch Transplant society (NTV). Our goal is to set up a network for NTV-members under 40 years who are actively working on their career. We would like to be an easily approachable group and connect the young professionals in the field of transplantation. By providing information on social media and via our yearly Young Professionals day, we hope to support young NTV-members in building their career and improve the mutual contacts.

Board members

Femke Vrieling-Prince (Erasmus MC)
Kirsten Geneugelijk (UMC Utrecht)
Sanne Bosman (UMC Utrecht)
Marieke van der Zwam (Albert Schweitzer ziekenhuis)
Arianne Brandsma (Sanquin)
Maarten Tol (LUMC)
Fenna van der Heijden (Erasmus MC)

Email: Youngprofessionalsnetwork.ntv@gmail.com

Social Media: https://www.linkedin.com/groups/13516204

Mijn naam is Kirsten Geneugelijk en ik werk op het Laboratorium voor Translationele Immunologie in het UMC Utrecht. Al tijdens mijn promotie ben ik betrokken geweest bij het onderzoek naar orgaan transplantatie. In 2017 ben ik dan ook gepromoveerd op de indirecte T cel herkenning van HLA epitopen bij orgaantransplantatie, waarvoor ik tijdens het Bootcongres in 2018 de Jon van Roodprijs mocht ontvangen.  Gezien mijn interesse in HLA en transplantatie ben ik in april 2018 gestart met de opleiding tot Medisch Immunoloog met als aandachtsgebied transplantatie. Het geeft mij ontzettend veel energie om betrokken te mogen zijn bij de HLA diagnostiek. Ik zie er naar uit om via het bestuur van het young professionals network andere young professionals binnen verschillende disciplines van het transplantatieveld te ontmoeten en om het enthousiasme voor een carrière binnen het transplantatieveld te delen met andere young professionals.

Mijn naam is Sanne Bosman en ik werk op de afdeling nefrologie van het UMC Utrecht. Als verpleegkundig specialist houd ik me bezig met patiënten die gescreend worden voor niertransplantatie en de nazorg na transplantatie. Ik vind het een uitdaging om cure en care te combineren en ik richt me hierbij vooral op de kwetsbare en de oudere transplantatie patiënten. Binnen het young professionals network hoop ik verpleegkundigen te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen en te ontdekken welke carrièremogelijkheden er zijn. Het is heel motiverend om te zien dat er zo veel jonge transplantatie professionals zijn die zich met zo veel enthousiasme inzetten voor de patiënt!

Ik ben Femke Vrieling-Prince en ik werk als fellow kindernefrologie in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. In mijn dagelijks werk bereid ik kinderen, die eind stadium nierfalen hebben bereikt, voor op de niertransplantatie en uiteraard lever ik (samen met mijn collega’s) ook de zorg daarna. Het is een zeer intensief traject, zeker op jonge leeftijd, waarbij het hele gezin betrokken is en het is bijzonder dit elke keer weer te mogen begeleiden. De patiënten zijn mijn motivatie om de zorg beter te maken. Daarom werk ik, naast mijn klinische taken, ook aan wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van mijn onderzoek is  verbetering van de overlevingsduur van de transplantatienier bij kinderen. Omdat ik werk met een kleine patiëntengroep weet ik hoe belangrijk netwerken zijn om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen en klinische ervaring te kunnen delen. Daarom dat ik graag deelneem in het Young Professional Network bestuur om zo andere young professionals binnen de transplantatie geneeskunde te helpen met bijvoorbeeld het opbouwen van netwerken

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)