Young Professionals Network

Young Professionals Network

Begin 2017 is binnen de Nederlandse Transplantatie vereniging het Young Professionals Network opgericht. Ons doel is om een netwerk op te zetten voor NTV-leden jonger dan 40 jaar die actief bezig zijn met hun carrière. We willen op een laagdrempelige manier verbinding zoeken tussen alle young professionals in het transplantatie veld. Door informatie op social media en de jaarlijkse Young Professionals dag hopen we jonge NTV leden te ondersteunen in het opbouwen van hun carrière en de onderlinge contacten te verbeteren.

In 2017 the Young Professionals Network was set up within the Dutch Transplant society (NTV). Our goal is to set up a network for NTV-members under 40 years who are actively working on their career. We would like to be an easily approachable group and connect the young professionals in the field of transplantation. By providing information on social media and via our yearly Young Professionals day, we hope to support young NTV-members in building their career and improve the mutual contacts.

Board members
Dorottya de Vries (Leiden UMC)
Manon Huibers (UMC Utrecht)
Kitty de Leur (Erasmus MC)
Fleur Peters (Erasmus MC)

Email: Youngprofessionalsnetwork.ntv@gmail.com

Social Media: https://www.linkedin.com/groups/13516204


Mijn naam is Manon Huibers en ik werk op de afdeling pathologie van het UMC Utrecht. Mijn promotie traject was voor mij het begin van een kijkje in de wondere wereld van transplantatie. Tijdens mijn promotie onderzoek bestudeerde ik het mechanisme van chronische afstoting na hart transplantatie. Na mijn promotie ben ik gestart met een opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie, een prachtig vak met veel kansen tot innovatie. Ondertussen is mijn opleiding bijna afgerond. Ik ben dagelijks betrokken bij diagnostiek (voornamelijk oncologie)  binnen de moleculaire pathologie, ik geef onderwijs en zet het harttransplantatie-hartfalen onderzoek op onze afdeling voort. Via het bestuur van de young professionals network binnen de NTV wil ik jonge mensen enthousiast maken voor de prachtige transplantatie wereld en de brug slaan tussen patiëntenzorg en onderzoek.

Ik ben Dorottya de Vries. Als chirurg besteed ik een groot deel van mijn tijd aan de klinische patiëntenzorg en naast het opereren spreekt de multidisciplinaire betrokkenheid rondom transplantatie me erg aan. Naast clinicus ben ik wetenschapper en verdiep ik me graag in de biomedische aspecten van het vak. In 2013 ben ik gepromoveerd op de pathofysiologie van ischemie-reperfusieschade bij niertransplantatie. Ik ben NTV-lid sinds 2009 en een hoogtepunt in mijn carrière was zeker toen ik op het Bootcongres van 2014 uit handen van Jon van Rood zelf zijn prijs voor mijn proefschrift mocht ontvangen. Ik vind het erg leuk om binnen de NTV een Young Professionals Network op te bouwen, met en voor transplantatie professionals in het eerste deel van hun carrière.

Ik ben Fleur Peters, een PhD student op het transplantatie laboratorium van het Erasmus MC. Met een brede achtergrond in de moleculaire biologie ben ik nu al zo’n twee jaar heel veel aan het leren over transplantatie en de toepassing van epigenetica hierin. Mijn onderzoek gaat over epigenetische kenmerken in niertransplantatie patiënten waarmee we proberen het risico op huidmaligniteiten te voorspellen. Het leuke aan dit veld vind ik vooral de interdisciplinariteit, ontzettend veel disciplines komen bij elkaar om ervoor te zorgen dat een patient zo goed mogelijk geholpen wordt. Ik hoop dan ook mijn PhD succesvol af te ronden in 2018. Middels het opzetten van het Young Professionals Network samen met Dorottya en Manon hoop ik de PhD’ers en andere young professionals in het veld te kunnen ondersteunen en enthousiasmeren tijdens het opbouwen van hun carrière.

Mijn naam is Kitty de Leur en ik ben werkzaam als PhD student op het transplantatie laboratorium van het Erasmus MC in Rotterdam. Als biomedicus met als research master Immunity and Infection ben ik vooral geïnteresseerd in het immunologische aspect van transplantaties. Mijn onderzoek focust zich op de interactie tussen Tfh en B cellen, dit kan namelijk leiden tot de formatie van antilichamen tegen het donororgaan. Het feit dat de meeste onderzoekslijnen binnen ons lab in één zin te vertalen zijn naar een klinische toepasbaarheid geeft mij veel motivatie bij het uitvoeren van het onderzoek. Ik hoop via het young professionals network van de NTV mensen te verbinden en handvatten te kunnen geven voor wat er allemaal mogelijk is met een carrière binnen het transplantatie veld. 

Agenda

9 - 10 mei 2019 LWTV Workshop
9 oktober 2019 LWTV Dagsymposium
   

 

Actueel

Debat over Betalen voor organen en bloed, 14 februari 2019
Datum plaatsing: 1 februari 2019

Betalen voor organen of bloed voor transplantatiedoeleinden is een behoorlijk radicaal idee. Bijna alle landen in de wereld verbieden het maar de Amerikaanse Mario Macis stelt dat er geen taboe op moeten rusten. In plaats daarvan kunnen we op basis van wetenschappelijk bewijs debatteren over de voors en tegens, de doeltreffendheid en de morele aspecten van vergoedingen aan orgaan- en bloeddonoren.

De Erasmus Universiteit en Economenberoepsvereniging KVS organiseren op 14 februari in debatcentrum Arminius in Rotterdam een discussie met Mario Macis over dit onderwerp. Mario Macis geeft een lezing op basis van het onderzoek dat hij de afgelopen tien jaar op dit terrein heeft gedaan en dat onder andere in Science en de American Economic Review werd gepubliceerd. De lezing wordt gevolgd door een debat met Denise De Ridder (psychologe Universiteit Utrecht) en Eline Bunnink (Ethica Erasmus MC Rotterdam)

De avond wordt gemodereerd door Robert Dur, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en KVS-voorzitter. Meer informatie over de avond en hoe u kunt inschrijven.


5th ELPAT congress
Datum plaatsing: 9 januari 2019

We willen u graag informeren over de LATE BREAKING abstract inzending voor het ELPAT-congres in Krakau. Hieronder vindt u de details (deadline 14 januari). Ook bijgevoegd is het wetenschappelijke programma met bevestigde sprekers.

LATE BREAKING abstract inzending
Preliminary PROGRAMME


E-book: Leven na een transplantatie
Datum plaatsing: 7 januari 2019

Het LUMC Transplantatie Centrum heeft in samenwerking met transplantatie patiënten het e-book ‘Leven na een transplantatie’ gemaakt. Het e-book dient als inspiratie en bevat praktische tips en adviezen voor patiënten en hun omgeving. U vindt het e-book via de volgende link: www.lumc.nl/levennaeentransplantatie


Donorweek 2018
Datum plaatsing: 26 oktober 2018

De Donorweek valt dit jaar in de laatste week van oktober, van 29 oktober t/m 2 november. Thema van deze week zal zijn: ‘Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar.'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt rond deze week radio- en tv-spotjes uit.

Vanaf eind oktober zijn er ook promotiepakketten voor de Donorweek beschikbaar. Je kunt deze echter nu al aanvragen. Het verzenden van de pakketten kan echter pas in de week voorafgaand aan de donorweek. We gaan ons uiterste best doen de aangevraagde materialen op tijd voor de Donorweek te laten bezorgen.
Alle andere voorlichtingsmaterialen kunnen gewoon worden besteld.


Opening of the ESOT Grants Programme 2019
Datum plaatsing: 11 september 2018

Klik hier voor het subsidie-aanvragen van de ESOT, geopend van 1 september jl. tot en met 31 oktober a.s.

Er zijn drie subsidiens beschikbaar:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

Klik hier wanneer u per mail contact wilt opnemen.


Nieren.nl
Datum plaatsing: 17 april 2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren op 18 april nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

Betrouwbare actuele informatie
Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en redigeert alle informatie zorgvuldig. En werkt continu aan actuele toevoegingen. Ze werken hierin nauw samen met ervaringsdeskundigen en zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ervaring delen
Nieren.nl is ook een community waar nierpatiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Op basis van profielkenmerken die de deelnemers invullen, krijgen zij informatiesuggesties, kan men elkaar makkelijker vinden en kan nieren.nl relevante informatie aanbieden.

Rijke informatiebron zorgverleners
Nieren.nl is een rijke bron van betrouwbare en actuele informatie, waar u patiënten naar kunt verwijzen. Zorgverleners kunnen ook actief deel te nemen aan de community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie en antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten leven.

Binnenkort ontvangen alle dialysecentra en nefrologen een mailing met patiëntenfolders, verwijskaartjes en een poster van nieren.nl. Zo kunnen zorgverleners nieren.nl op een makkelijke manier onder de aandacht te brengen van patiënten.


Wetsvoorstel Actieve Donor Registratie aangenomen
Datum plaatsing: 13 februari 2018

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij mensen die géén orgaan donor willen zijn dit moeten aangeven op hun donorformulier. In het huidige registratiesysteem moeten mensen die wél orgaan donor willen zijn dit aangeven en zijn mensen die geen keuze maken geen donor. De verwachting is dat met de nieuwe donorwet het aantal postmortale transplantaties gaat toenemen. Verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en ook de NTV hebben zich jarenlang onder aanvoering van initiatiefneemster Pia Dijkstra ingezet voor deze verandering in de wet en zijn verheugd dat de wet nu aangenomen is.

Voor meer informatie:

https://www.nierstichting.nl/nieuws/2018/02/doorbraak-voor-patienten-op-wachtlijst-donororgaan/
https://d66.nl/wat-houdt-nieuwe-donorwet-in/