Sponsoring proefschriften

Sponsoring proefschriften

Honorering van de aanvraag is ter beoordeling van het bestuur van de NTV. Om voor sponsoring in aanmerking te komen dienen in elk geval de volgende punten in acht genomen te worden:  

  • Lidmaatschap Nederlandse Transplantatie Vereniging over meerdere jaren (minimaal 2 jaar)

  • Een actieve opkomst/bijdrage aan het bootcongres;

  • De aanvraag dient minimaal twee maanden vóór de promotiedatum te worden ingediend. Aanvragen na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

  • Sponsoring door de NTV dient in het proefschrift te worden vermeld, waarbij de 'Nederlandse Transplantatie Vereniging' volledig uitgeschreven in het Nederlands moet worden genoemd.

  • Het proefschrift dient direct aan orgaan- en/of weefseltransplantatie gerelateerd te zijn.

  • Bereidwilligheid om op verzoek van het bestuur een presentatie over het proefschrift te houden op het Bootcongres

  • Het verzoek dient te worden vergezeld van een Nederlandse samenvatting van het proefschrift, toegankelijk voor een breed publiek. De samenvatting dient digitaal aangeleverd te worden en mag maximaal 2 pagina's A4 beslaan, incl. vermelding van titel, datum en universiteit promotie, naam promovendus, promotor(es), co-promotor(es).

  • Toestemming wordt gegeven om deze samenvatting op de website van de NTV te laten plaatsen

  • Het toesturen van 1 exemplaar van het proefschrift volstaat 

  • De proefschriftsponsoring bedraagt € 500,-


U kunt onderstaand aanvraagformulier sturen naar: 
ledenadministratie@transplantatievereniging.nl 

aanvraagformulier proefschriftsponsoring

 

 

Agenda

19 november 2020

  Klinisch Review Symposium - livestream!

10-11 december 2020   LWTV Astellas Workshop
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
   

Actueel

In memoriam Dr. h.c. Adam M. Tegzess

Recent is Adam Tegzess overleden. Adam Tegzess was een pionier op het gebied van de niertransplantatie en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Groningse niertransplantatie programma. Een prachtig memoriam van deze markante transplantatie arts geschreven door Jaap Homan van der Heide kunt u hier nalezen.


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)