Jon J. van Rood Prijs

Jon J. van Rood Prijs

Ieder even jaar wordt door het NTV bestuur de Jon. J. van Rood prijs toegekend voor het beste proefschrift op transplantatiegebied (basale wetenschap).
De persoonlijke prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 2.500,- .

 vanrood.JPG

De bovengenoemde prijs wordt uitgereikt op het Bootcongres van de NTV van dat jaar en van de laureaat wordt verwacht - als onderdeel van de prijsuitreiking - een voordracht over het werk te houden. Het houden van deze voordracht is in principe voorwaarde voor toekenning. Kandidaten voor deze prijs - die twee jaar lid dienen te zijn van de NTV  en die promoveren aan een Nederlandse universiteit - worden verzocht hun proef­schrift digitaal, vergezeld van een kort begeleidend schrijven, te sturen naar: secretariaat@transplantatievereniging.nl

Sluitingsdatum inzendingen: 31 januari 2022

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2020: Dr. D.G. Leuning: Development of novel strategies to regenerate the human kidney

2018: Dr. C.C.A. Geneugelijk: Indirect recognition of HLA epitopes in solid organ transplantation

2016: Dr. M. Roemeling-van Rhijn: Towards Mesenchymal Stem Cell Therapy in Kidney Transplant Recipients

2014: Dr. D.K. de Vries: Inflammation and innate immunity in renal ischemia/reperfusion injury

Agenda

19 november 2020

  Klinisch Review Symposium - livestream!

10-11 december 2020   LWTV Astellas Workshop
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
   

Actueel

In memoriam Dr. h.c. Adam M. Tegzess

Recent is Adam Tegzess overleden. Adam Tegzess was een pionier op het gebied van de niertransplantatie en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Groningse niertransplantatie programma. Een prachtig memoriam van deze markante transplantatie arts geschreven door Jaap Homan van der Heide kunt u hier nalezen.


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)