Commissies

Commissies

Commissie Educatie & Patientenzorg

De commissie educatie & patientenzorg heeft als doel:

  • Het verzorgen van (bij)scholing voor verpleegkundigen werkzaam op het gebied van orgaantransplantatie.
  • Het zorgdragen voor een juiste informatieverstrekking aan orgaantransplantatiepatiënten.

De commissie organiseert daarvoor:

Thema middag:

Doelstelling themamiddag: het bespreken van onderwerpen die van belang zijn voor de zorg rondom de orgaantransplantatie patiënt.
Per bijeenkomst worden twee professionals uitgenodigd om tijdens een interactieve bijeenkomst onderwerpen te bespreken die relevant zijn voor de verpleegkundige zorg aan transplantatie patienten zoals: voeding, communicatie, sporten, kanker enzovoorts.

Journalclub:

Doelstelling van de journalclub: het bespreken en evalueren van onderzoek op het gebied van de transplantatieverpleegkunde.
De vertaling van evidence uit onderzoek naar de praktijkvoering ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Methode: In de bijeenkomsten wordt per keer een recent verschenen artikel besproken aan de hand van criteria om een onderzoeksartikel systematisch te analyseren. Wat onderwerp betreft wordt geprobeerd aan te sluiten bij het onderwerp van de thema middag die voorafgaand aan de Journalclub gehouden wordt.

Frequentie:Jaarlijks worden er 2-3 bijeenkomsten gehouden. Het is mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het Kwaliteitsregister voor het bijwonen van de Journalclub.

Commissie leden: Tally Norder (voorzitter), Piet van der Weide en Jeannet Bisschop

Klik hier voor emailcontact.


Commissie Onderzoek & ontwikkeling

Elke maand zullen we uit alle gepubliceerde literatuur van die maand de 10 meest relevante artikelen selecteren en rondsturen, zodat je zelf kunt kijken welke voor jou van belang zijn. Zie het menu-item LWTV > Nieuwsbrieven

Commissie leden: Marja van Dijk, Jose den Ouden (bestuurslid)

Klik hier voor emailcontact.


Commissie PR & Social Media

De commissie PR & Social Media heeft als doel:

  • Het uitdragen van de doelstelling van de werkgroep. (Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.)
  • Het op de hoogte houden van de leden over relevante ontwikkelingen in hun vakgebied.

De commissie doet dit door:

  • Het aktueel houden van een website.
  • Een facebook pagina
  • Organisatie van een 2 jaarlijks symposium
  • Communicatie over verder aktiviteiten van de werkgroep.

Commissie leden: Wendy Heijkens, Kelly Muller en Henri van Zandvoort

Klik hier voor emailcontact.

Agenda

19 november 2020

  Klinisch Review Symposium - livestream!

10-11 december 2020   LWTV Astellas Workshop
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
   

Actueel

In memoriam Dr. h.c. Adam M. Tegzess

Recent is Adam Tegzess overleden. Adam Tegzess was een pionier op het gebied van de niertransplantatie en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Groningse niertransplantatie programma. Een prachtig memoriam van deze markante transplantatie arts geschreven door Jaap Homan van der Heide kunt u hier nalezen.


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)