Commissies

Commissies

Commissie Educatie & Patientenzorg

De commissie educatie & patientenzorg heeft als doel:

  • Het verzorgen van (bij)scholing voor verpleegkundigen werkzaam op het gebied van orgaantransplantatie.
  • Het zorgdragen voor een juiste informatieverstrekking aan orgaantransplantatiepatiënten.

De commissie organiseert daarvoor:

Thema middag:

Doelstelling themamiddag: het bespreken van onderwerpen die van belang zijn voor de zorg rondom de orgaantransplantatie patiënt.
Per bijeenkomst worden twee professionals uitgenodigd om tijdens een interactieve bijeenkomst onderwerpen te bespreken die relevant zijn voor de verpleegkundige zorg aan transplantatie patienten zoals: voeding, communicatie, sporten, kanker enzovoorts.

Journalclub:

Doelstelling van de journalclub: het bespreken en evalueren van onderzoek op het gebied van de transplantatieverpleegkunde.
De vertaling van evidence uit onderzoek naar de praktijkvoering ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Methode: In de bijeenkomsten wordt per keer een recent verschenen artikel besproken aan de hand van criteria om een onderzoeksartikel systematisch te analyseren. Wat onderwerp betreft wordt geprobeerd aan te sluiten bij het onderwerp van de thema middag die voorafgaand aan de Journalclub gehouden wordt.

Frequentie:Jaarlijks worden er 2-3 bijeenkomsten gehouden. Het is mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het Kwaliteitsregister voor het bijwonen van de Journalclub.

Commissie leden: Tally Norder (voorzitter), Piet van der Weide en Jeannet Bisschop

Klik hier voor emailcontact.


Commissie Onderzoek & ontwikkeling

Elke maand zullen we uit alle gepubliceerde literatuur van die maand de 10 meest relevante artikelen selecteren en rondsturen, zodat je zelf kunt kijken welke voor jou van belang zijn. Zie het menu-item LWTV > Nieuwsbrieven

Commissie leden: Marja van Dijk, Jose den Ouden (bestuurslid)

Klik hier voor emailcontact.


Commissie PR & Social Media

De commissie PR & Social Media heeft als doel:

  • Het uitdragen van de doelstelling van de werkgroep. (Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.)
  • Het op de hoogte houden van de leden over relevante ontwikkelingen in hun vakgebied.

De commissie doet dit door:

  • Het aktueel houden van een website.
  • Een facebook pagina
  • Organisatie van een 2 jaarlijks symposium
  • Communicatie over verder aktiviteiten van de werkgroep.

Commissie leden: Wendy Heijkens, Kelly Muller en Henri van Zandvoort

Klik hier voor emailcontact.

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)