NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

De NTV wetenschapsprijs is een onderscheiding voor een gewaardeerde mid-career wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan orgaantransplantatie-onderzoek. De prestigieuze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het Bootcongres door de voorzitter van de NTV.

Doel van de prijs
Het doel van de NTV Wetenschapsprijs is om personen die zich binnen de vereniging vele jaren hebben onderscheiden met relevant en kwalitatief hoogstaand orgaantransplantatieonderzoek te belonen en zo orgaantransplantatieonderzoek in Nederland te stimuleren. De prijs is bedoeld als erkenning en verdere aanmoediging van het onderzoek van de kandidaat. Deze prijs is een persoonlijke prijs en mag gezien worden als een wetenschappelijke carrière award voor mid-level professionals.

Selectiecriteria
In aanmerking komen kandidaten die:

  • langer dan 4 jaar lid zijn van de NTV

  • meerdere abstracts hebben gepresenteerd op Bootcongres als eerste en/of laatste auteur

  • meerdere artikelen hebben gepubliceerd in hoge impact (Q1) peer-reviewed transplantatie tijdschriften, als (gedeeld) eerste of laatste auteur

  • door een (naaste) collega uit een Nederlands transplantatiecentrum worden voorgedragen

Selectie van de kandidaten zal plaatsvinden door het bestuur van de NTV. De evaluatie wordt gebaseerd op wetenschappelijke prestaties, abstracts op het NTV Bootcongres, behaalde NTV awards (presentatie, publicatie prijzen), samenwerking met andere transplantatiecentra (terug te zien op abstracts/­papers), en de betekenis voor het vakgebied.

Procedure voordragen kandidaten
Voordrachten dienen te geschieden door een collega en/of leidinggevende middels een brief aan het NTV secretariaat. De brief bevat naast de geboortedatum van de kandidaat, een duidelijke motivatie van de voordracht, een lijst met namen van naaste collega’s (max 3) die als referent kunnen worden benaderd en een Pubmed lijst van publicaties van de kandidaat. De prijswinnaar wordt voorafgaand aan het Bootcongres geïnformeerd en gevraagd worden of hij/zij de prijs accepteert. Aan het accepteren van de prijs is het geven van een korte voordracht over het onder­zoek (max. 15 min.) verbonden.

Voordrachten dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden ingezonden via secretariaat@transplantatievereniging.nl

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2020: Dr. C. Moers

2019: Dr. N.H.R. Litjens

2018: Dr. S. Heidt

Agenda

   
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
3 maart 2021   Algemene Ledenvergadering NTV (online)

Actueel

ESOT congres -  29 augustus - 1 september 2021

De abstract submissie voor het komende ESOT congres dat gehouden wordt van 29 augustus tot 1 september is open. De deadline voor het insturen van abstracts is 22 februari. Klik hier voor meer informatie. 


Webinar coronavaccinatie bij nierpatiënten

21 januari 2021Vaccinatie Webinar voor professionals
Tijdstip: 17.00 - 18.15 online
Website 

22 januari 2021Webinar over coronavaccinatie bij nierpatiënten
Tijd: 17:00 – 18.15
Website


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)