NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

De NTV wetenschapsprijs is een onderscheiding voor een gewaardeerde wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan orgaantransplantatieonderzoek. De prestigieuze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,-.

Deze prijs wordt eenmaal per twee jaar (even jaren) uitgereikt.

Doel van de prijs
Het doel van de NTV Wetenschapsprijs is om personen die zich binnen de vereniging vele jaren hebben onderscheiden met relevant en kwalitatief hoogstaand orgaantransplantatieonderzoek te belonen en zo orgaantransplantatieonderzoek in Nederland te stimuleren. De prijs is bedoeld als erkenning en verdere aanmoediging van het onderzoek van de kandidaat. Deze prijs is een persoonlijke prijs en mag gezien worden als een wetenschappelijke carrière award voor mid-level professionals.

Selectiecriteria
In aanmerking komen kandidaten die:

  • langer dan 4 jaar lid zijn van de NTV

  • meerdere abstracts hebben gepresenteerd op bootcongres als eerste en/of laatste auteur

  • meerdere artikelen hebben gepubliceerd in hoge impact (Q1) peer-reviewed transplantatie tijdschriften, als (gedeeld) eerste of laatste auteur

  • door een (naaste) collega uit een Nederlands transplantatiecentrum worden voorgedragen

Selectie van de kandidaten zal plaatsvinden door het bestuur van de NTV. De evaluatie wordt gebaseerd op wetenschappelijke prestaties, abstracts op het NTV Bootcongres, behaalde NTV awards (presentatie, publicatie prijzen), samenwerking met andere transplantatiecentra (terug te zien op abstracts/­papers), en de betekenis voor het vakgebied.

Procedure voordragen kandidaten
Voordrachten dienen te geschieden door een collega en/of leidinggevende middels een brief aan het NTV secretariaat. De brief bevat naast de geboortedatum van de kandidaat, een duidelijke motivatie van de voordracht, een lijst met namen van naaste collega’s (max 3) die als referent kunnen worden benaderd en een Pubmed lijst van publicaties van de kandidaat.

Voordrachten dienen uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 (voor 23.00 uur) te worden ingezonden per e-mail naar: secretariaat NTV: secretariaat@transplantatievereniging.nl

De prijswinnaar zal voorafgaande aan het Bootcongres worden geïnformeerd en gevraagd worden of hij/zij de prijs wil accepteren. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Bootcongres door de voorzitter van de NTV. Aan het accepteren van de prijs is het geven van een korte voordracht over het onder­zoek (max 15 min.) verbonden.

Agenda

18 oktober 2019 Young Professionals Netwerkdag
14 november 2019 Klinisch Review Symposium
21 november 2019 MEC symposium
27 november 2019 HLA educatiedag
4-5 maart 2020 Bootcongres

 

Actueel

Interessante congressen
Datum plaatsing: 30 september 2019

Graag willen wij u attenderen op deze interessante congressen: 
- RPS Endorsed Nephropathology Educational Meeting, Rotterdam 2019, 15th November
- ERKNet Pediatric Transplantation WG / CERTAIN Nephropathology Workshop, 16th November 2019

Meer informatie vindt u in de congresagenda.

DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)


Bericht van de ESOT: 
Datum plaatsing: 4 september 2019

Grants Programme

Dear colleagues,

We wish to bring to your attention our new Grants Programme for 2020.

The applications for the Grants Programme will be open from today August 15th to October 15th 2019.

3 types of Grants are available:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

ESOT Grants are open only to ESOT members residents/working in Europe.

Here are the requirements for each type of Grant:

Our aim is to promote the exchange of expertise, stimulate scientific merit and advance transplant education and training. One of the main goals of the Grants Programme is to facilitate European transplant professionals to acquire knowledge and skills by visiting and working with colleagues in other transplant centres.

In that respect, ESOT wishes to support the professional development of the individual recipient of a grant and at the same time enhance the development of activities in the field of transplantation in the home and host institution of the grant holder.

We hope you find the new programme aligned with your vision to foster education within the transplant community, we encourage you to spread the word and share these opportunities within your networks.

I would be happy to provide you with more material and details if necessary.

For any questions please E-mail us.

Thank You!

On behalf of Mr. Gabriel Oniscu – ESOT Secretary


 

ESOT enquête
Datum plaatsing: 4 september 2019

Verzoek deelname ESOT enquête CMV management in de orgaan transplantatie patiënt.


NVN benoemt nieuwe directeur
Datum plaatsing: 26 juni 2019

Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat!”

Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt voor het eerst samen met de Nierstichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke aanpak is: nog beter op nieuwe (zorg)ontwikkelingen inspelen om nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken.


Call for abstracts en inzendingen Jon van Rood Award Eurotransplant jaarlijks congres

De deadline voor het indienen van inzendingen voor de Eurotransplant Jon van Rood Award is verlengd tot 30 juni. De deadline voor abstracts is 31 mei.

Abstract submission

Jon van Rood Award application
 


European Diploma in Transplant Medicine 2019
Datum plaatsing: 8 mei 2019

We willen u graag herinneren aan het komende examen voor transplantatie-medicijnen dat op 14 september in Kopenhagen wordt gehouden.
Erkenning van specialisatie in Transplant Medicine wordt steeds aantrekkelijker in heel Europa, met name voor jonge artsen die internationale ervaringen naderen en gericht zijn op uitwisselings- en fellowship-programma's.

Het Diploma in Transplantation Medicine uniformeert de erkenning van uw specialiteit in transplantatie in heel Europa.

Inschrijving opent op 15 maart en sluit op 15 juni. Mis deze kans niet!


Accreditatie ELPAT Congres
Datum plaatsing: 4 april 2019

Het 5e ELPAT Congress te Krakow Polen (26-29 april a.s.) heeft accreditatie gekregen van The European Accreditation Council for Continuing Medical Education met 18 Europese CME credits (ECMEC®s). Hierbij treft u het programma aan.