NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

NTV Wetenschapsprijs (NTV Distinguished Research Award)

De NTV wetenschapsprijs is een onderscheiding voor een gewaardeerde mid-career wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan orgaantransplantatie-onderzoek. De prestigieuze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het Bootcongres door de voorzitter van de NTV.

Doel van de prijs
Het doel van de NTV Wetenschapsprijs is om personen die zich binnen de vereniging vele jaren hebben onderscheiden met relevant en kwalitatief hoogstaand orgaantransplantatieonderzoek te belonen en zo orgaantransplantatieonderzoek in Nederland te stimuleren. De prijs is bedoeld als erkenning en verdere aanmoediging van het onderzoek van de kandidaat. Deze prijs is een persoonlijke prijs en mag gezien worden als een wetenschappelijke carrière award voor mid-level professionals.

Selectiecriteria
In aanmerking komen kandidaten die:

  • langer dan 4 jaar lid zijn van de NTV

  • meerdere abstracts hebben gepresenteerd op Bootcongres als eerste en/of laatste auteur

  • meerdere artikelen hebben gepubliceerd in hoge impact (Q1) peer-reviewed transplantatie tijdschriften, als (gedeeld) eerste of laatste auteur

  • door een (naaste) collega uit een Nederlands transplantatiecentrum worden voorgedragen

Selectie van de kandidaten zal plaatsvinden door het bestuur van de NTV. De evaluatie wordt gebaseerd op wetenschappelijke prestaties, abstracts op het NTV Bootcongres, behaalde NTV awards (presentatie, publicatie prijzen), samenwerking met andere transplantatiecentra (terug te zien op abstracts/­papers), en de betekenis voor het vakgebied.

Procedure voordragen kandidaten
Voordrachten dienen te geschieden door een collega en/of leidinggevende middels een brief aan het NTV secretariaat. De brief bevat naast de geboortedatum van de kandidaat, een duidelijke motivatie van de voordracht, een lijst met namen van naaste collega’s (max 3) die als referent kunnen worden benaderd en een Pubmed lijst van publicaties van de kandidaat. De prijswinnaar wordt voorafgaand aan het Bootcongres geïnformeerd en gevraagd worden of hij/zij de prijs accepteert. Aan het accepteren van de prijs is het geven van een korte voordracht over het onder­zoek (max. 15 min.) verbonden.

Voordrachten dienen uiterlijk donderdag 10 februari 2022 om 18.00 uur te worden ingezonden via secretariaat@transplantatievereniging.nl

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2021: Dr. M.M.A. Verstegen

2020: Dr. C. Moers

2019: Dr. N.H.R. Litjens

2018: Dr. S. Heidt

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)