NTV scholingsbeurs

NTV scholingsbeurs

Met ingang van 2016 kunnen NTV leden een aanvraag doen voor een scholingsbeurs.

Doel

Het doel van de beurs is om een bijdrage te leveren aan de vergroting van kennis op het gebied van orgaan en weefsel transplantatie.

Doelgroep

Startende onderzoekers, arts-assistenten, verpleegkundigen en andere paramedici die middels reguliere subsidieverstrekkers geen bijdrage kunnen krijgen.

Voorbeelden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

- Deelname aan cursussen
- Deelname aan congressen
- Werkbezoeken
- E-learning modules

Kosten die vergoed worden:

Inschrijfkosten, reis- en verblijfkosten.
Maximaal bedrag per aanvraag: 500 Euro
De NTV stelt per jaar maximaal 12 beurzen ter beschikking
Per persoon wordt maximaal 1 beurs per 2 jaar toegekend

Aanwezigheid op de cursus/congres/werkplek en het indienen van het verslag zijn een strikte voorwaarde voor uitbetaling van de beurs.

Aanvraagprocedure:

U kunt een gemotiveerd verzoek indienen door een brief te sturen aan de penningmeester van de NTV met de omschrijving van de cursus/scholing en een kostenraming. De beurs is uitsluitend bedoeld voor NTV-leden (minimaal 1 jaar lid).

U wordt gevraagd om na afloop van de scholing een kort verslag op te sturen voor plaatsing op de website van de NTV. Na ontvangst van het verslag zullen de gedeclareerde kosten (op basis van facturen, tot een maximum van € 500,-) worden overgemaakt.

 
Email: secretariaat@transplantatievereniging.nl

 

Agenda

19 november 2020

  Klinisch Review Symposium - livestream!

10-11 december 2020   LWTV Astellas Workshop
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
   

Actueel

In memoriam Dr. h.c. Adam M. Tegzess

Recent is Adam Tegzess overleden. Adam Tegzess was een pionier op het gebied van de niertransplantatie en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Groningse niertransplantatie programma. Een prachtig memoriam van deze markante transplantatie arts geschreven door Jaap Homan van der Heide kunt u hier nalezen.


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)