Novartis Transplantation Awards

Novartis Transplantation Awards

Tijdens het Bootcongres van 2022 zal deze prijs voor de 22ste keer worden uitgereikt. De Novartis Transplantation Award wordt toegekend binnen twee categorieën, te weten Klinische Transplantatiegeneeskunde en Basaal Wetenschappelijk Onderzoek. De auteur van het als beste beoordeelde gepubliceerde artikel in 2021 op het gebied van de klinische transplantatie-geneeskunde en de auteur van het als beste beoordeelde artikel op het gebied van basaal wetenschappelijk onderzoek ontvangen beiden de award tijdens het Bootcongres van 2022. Gelieve bij de inzending expliciet te vermelden voor welke categorie men in aanmerking wilt komen. De Award bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 3.000,- welke zal worden uitgekeerd aan de onderzoeksgroep / ziekenhuisafdeling alwaar de auteur werkzaam is. Per auteur mag één artikel worden ingezonden. Toekenning vindt plaats op basis van het oordeel van een beoordelingscommissie, bestaande uit experts van de Nederlandse transplantatiecentra. Om in aanmerking te komen voor deze Award kunt u een kopie van de publicatie via PDF per mail sturen naar de Novartis contactpersoon: mevrouw S. Burgmans, saartje.burgmans@novartis.com

Sluitingsdatum voor inzendingen: 10 januari 2022

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

Klinische Transplantatiegeneeskunde

2021: G.J. Dreyer: Human leukocyte antigen selected allogeneic mesenchymal stromal cell therapy in renal transplantation: The Neptune study, a phase I single-center study

2020: Dr. E.G. Kamburova: Laboratorium voor Translationele immunologie

2019: Dr. W. van der Bij en Dr. M.E. Erasmus: Cardiothoracale chirurgie en Longziekten

2018: Dr. M.C.W. Feltkamp: Pretransplantation Donor–Recipient Pair Seroreactivity Against BK
          Polyomavirus Predicts Viremia and Nephropathy After Kidney Transplantation

Basaal Wetenschappelijk Onderzoek: 

2021: Dr. J.H.N. Lindeman: Results of an explorative clinical evaluation suggest immediate and persistent post-reperfusion metabolic paralysis drives kidney ischemia reperfusion injury

2020: M. Hermsen: Computational pathology group

2019: Dr. M.J. Hoogduijn: Interne Geneeskunde, Nierziekten en Transplantatie

2018: Dr. A.P.J. de Vries: Novel pathways of posttransplant diabetes

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)