Novartis Transplantation Awards

Novartis Transplantation Awards

Tijdens het Bootcongres van 2022 zal deze prijs voor de 22ste keer worden uitgereikt. De Novartis Transplantation Award wordt toegekend binnen twee categorieën, te weten Klinische Transplantatiegeneeskunde en Basaal Wetenschappelijk Onderzoek. De auteur van het als beste beoordeelde gepubliceerde artikel in 2021 op het gebied van de klinische transplantatie-geneeskunde en de auteur van het als beste beoordeelde artikel op het gebied van basaal wetenschappelijk onderzoek ontvangen beiden de award tijdens het Bootcongres van 2022. Gelieve bij de inzending expliciet te vermelden voor welke categorie men in aanmerking wilt komen. De Award bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 3.000,- welke zal worden uitgekeerd aan de onderzoeksgroep / ziekenhuisafdeling alwaar de auteur werkzaam is. Per auteur mag één artikel worden ingezonden. Toekenning vindt plaats op basis van het oordeel van een beoordelingscommissie, bestaande uit experts van de Nederlandse transplantatiecentra. Om in aanmerking te komen voor deze Award kunt u een kopie van de publicatie via PDF per mail sturen naar de Novartis contactpersoon: mevrouw S. Burgmans, saartje.burgmans@novartis.com

Sluitingsdatum voor inzendingen: 10 januari 2022

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

Klinische Transplantatiegeneeskunde

2021: G.J. Dreyer: Human leukocyte antigen selected allogeneic mesenchymal stromal cell therapy in renal transplantation: The Neptune study, a phase I single-center study

2020: Dr. E.G. Kamburova: Laboratorium voor Translationele immunologie

2019: Dr. W. van der Bij en Dr. M.E. Erasmus: Cardiothoracale chirurgie en Longziekten

2018: Dr. M.C.W. Feltkamp: Pretransplantation Donor–Recipient Pair Seroreactivity Against BK
          Polyomavirus Predicts Viremia and Nephropathy After Kidney Transplantation

Basaal Wetenschappelijk Onderzoek: 

2021: Dr. J.H.N. Lindeman: Results of an explorative clinical evaluation suggest immediate and persistent post-reperfusion metabolic paralysis drives kidney ischemia reperfusion injury

2020: M. Hermsen: Computational pathology group

2019: Dr. M.J. Hoogduijn: Interne Geneeskunde, Nierziekten en Transplantatie

2018: Dr. A.P.J. de Vries: Novel pathways of posttransplant diabetes

Actueel

NEMO Donordier-event 7 november a.s.

Datum plaatsing: 08.10.2021

Op 7 november organiseert NEMO kennislink het grote Donordier-event, waarin de discussie over het gebruik van organen opgegroeid in dieren voor transplantatie centraal staat.
Er wordt afgetrapt met een Q&A van Lucas De Man, kunstenaar. Hij geeft een interactieve lezing over nut en noodzaak van dialoog in een complexe wereld.

In aanloop naar het event publiceert NEMO elke week een nieuwe Q&A met een van de sprekers van het event:

• 14 oktober Bernice Bovenkerk, dierenethicus (WUR): Hoe nemen we het belang van het dier mee in dit gesprek?

• 21 oktober Ian Alwayn, transplantatiechirurg LUMC: Hoe zou dit kunnen werken, wat zijn de haken en ogen?

• 28 oktober Eva Cleven, presentatie en moderator

• 1 nov Eline Bunnik, medisch ethicus Erasmus MC: bijdrage tijdens dialoog en geeft een reflectie op de dialoog.

Aanmelden voor het event kan hier.

Het event kan ook online bijgewoond worden.


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)