MEC symposium

MEC symposium

Het symposium van de Medisch Ethische Commissie 2017 is vastgesteld op 9 november a.s.
Titel van het symposium: Een kwestie van kiezen?

Inlichtingen: congres@transplantatievereniging.nl (link sends e-mail) 
telefoon 023-5513016

 

Terugblik MEC symposium 2016
Download programma (2016)

In 2015 had het MEC-symposium als onderwerp “Grenzen aan Transplantatie”. Dit jaar is juist gekozen voor een verkenning van de grenzen aan orgaandonatie.

De focus ligt, naast de medische aspecten, vooral op de ethische aspecten. Tal van ontwikkelingen maken het tegenwoordig noodzakelijk om de grenzen van de orgaandonatie nader te verkennen en soms ook te verleggen. Daarbij valt te denken aan het verruimen van leeftijdsgrenzen voor donatie (accepteren van oudere donoren, maar ook zeer jonge, bijv. neonaten). Ook de rol van donatie na vaststelling van circulatoir overlijden (DCD), als een belangrijke bron van postmortale organen, neemt verder toe. Dit vraagt om nadere bepaling van de rol van de intensivist op de IC en de Spoedeisende Hulp. Op de onderstaande link vind u het volledige verslag.

Verslag MEC symposium 2016

 

Terugblik MEC symposium 2015

Bij het laatste symposium in november 2015 is uitvoerig stilgestaan bij de grenzen aan transplantatie. Hieronder kunt u daarover iets nalezen.
Transplantatiegeneeskunde is een relatief jonge tak van de geneeskunde die de afgelopen decennia heel veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Waren we vroeger al blij met een goede vijfjaarsoverleving tegenwoordig denken we eerder in 10-20 jaars overleving.  Door de evident gunstige effecten van de transplantatiegeneeskunde zou niets doen uiteindelijk leiden tot de dood; echter de vraag naar de wenselijkheid van transplantatie wordt zelden gesteld. Juist de vanzelfsprekendheid van de keuze voor transplantatie roept ethische vragen op zoals:

Moeten we wel altijd alles doen wat we kunnen?
Wie bepaalt waar de grens ligt?
En wanneer en op welke gronden wordt dit bepaald?
Helpt de technische vooruitgang ons altijd verder of kan die ook een hinderpaal vormen?

Bij deze Invitational Meeting werden de grenzen verkend.

Kasteel_Oudaen.jpg

Agenda

Hieronder de NTV activiteiten t/m einde 2017:

20-10-2017    Young Professional dag,  Utrecht
09-11-2017    Medisch Ethisch symposium,  Utrecht
15-11-2017    NTV HLA educatie dag, Nijmegen
16-11-2017    Klinisch Review Symposium, Utrecht
08-12-2017    LWTV symposium, Utrecht

2018:

15-16 maart   Bootcongres, Rotterdam

Actueel

Voedingsadvies

Door het RIVM en de NVWA is er een  voedingsadvies opgesteld voor ziekenhuis hygiënisten die met transplantatie patiënten werken. Dit voedingsadvies gaat over het risico op het oplopen van hepatitis E in transplantatie patiënten. Het voedingsadvies kunt u hier vinden.

 

Transplant Library beschikbaar!

Transplant Library is vanaf 9 juni opengesteld voor NTV- leden. Een korte uitleg over de Transplant Library vindt u via het menu-item Educatie hierboven.

 

Basic science congres van The Transplantation Society

Datum plaatsing: 9 juni 2017

mentor-mentee award TSS2017 Victoria.jpg

Op het afgelopen basic science congres van The Transplantation Society in Victoria, Canada, werd de NTV-TTS mentor-mentee award uitgereikt aan het best scorende Nederlandse abstract. Aan Karin Boer en Fleur Peters van het Erasmus MC viel de eer te beurt deze award te mogen ontvangen.

 

Opt-outsysteem orgaandonatie werkt het best

Datum plaatsing: 9 mei 2017

 het_orgaandonorregistratiesysteem_in_europese_landen.jpg

 

 

  

   

EU-landen met een opt-outsysteem boeken over het algemeen betere resultaten op postmortale orgaandonatie, met meer postmortale donoren per miljoen inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’, dat vandaag is aangeboden aan Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn (VVD), vicevoorzitter van de commissie VWS.

Dr. Marlies Reinders (voorzitter van de Nederlandse Transplantatie Vereniging) heeft dinsdag 9 mei het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’ aangeboden aan Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn (VVD), vicevoorzitter van de commissie VWS. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat EU-landen met een opt-outsysteem over het algemeen betere resultaten boeken op postmortale orgaandonatie, met meer postmortale donoren per miljoen inwoners. Een opt-outsysteem is succesvol als dit gepaard gaat met goed flankerend beleid, zoals coördinatie in de ‘donorketen’, goede infrastructuur, financiering en donorvoorlichting. Dit flankerend beleid is in Nederland al wel ingevoerd.

Het rapport is opgesteld door medische professionals (dr. Marlies Reinders, dr. Farid Abdo, dr. Stefan Berger en prof. dr. Rutger Ploeg), op verzoek van verschillende patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, om inzicht te geven in de verschillende orgaandonatiesystemen in een aantal Europese landen. Het rapport speelt in op verschillende vragen die bestaan in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rond het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) - zoals over de ervaringen met het opt-outsysteem in andere Europese landen. In de kern gaat een opt-outsysteem (ook wel ja-tenzijsysteem) ervan uit dat donor zijn de norm is. Als je geen actie onderneemt ben je automatisch donor. Op deze wijze bevordert de overheid in deze landen weefsel- en orgaandonatie.

Uitkomst rapport
Het rapport toont aan dat, behalve Polen, alle Europese landen met een opt-out systeem betere resultaten hebben op postmortale orgaandonatie dan Nederland. Landen met een opt-outsysteem hebben over het algemeen een hoger aantal donoren per miljoen inwoners. In Europa scoren alleen Denemarken, Polen en Duitsland nog slechter dan Nederland. Denemarken en Duitsland hebben net als Nederland nu nog een opt-insysteem. Polen heeft wel een opt-outsysteem. Daarmee wordt aangetoond dat alleen een wetswijziging onvoldoende is. Er is altijd ook goed aanpalend beleid nodig, zoals coördinatie in de ‘donorketen’, infrastructuur, financiering en donorvoorlichting. In Polen ontbreekt het hieraan.

Betekenis voor Nederland
In Nederland zijn met het Masterplan Orgaandonatie (2008 - 2014) alle aanpalende maatregelen genomen, met uitzondering van invoering van het ADR. Het Masterplan Orgaandonatie heeft niet geleid tot de beoogde toename in het aantal postmortale donoren. En wees al op de noodzaak van een gecombineerde aanpak: aanpalende maatregelen én systeemwijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem. De onderzochte internationale data ondersteunen deze noodzaak. Het verbeteren van het aantal postmortale orgaandonaties lukt alléén als wetswijziging naar een opt-outsysteem en aanvullende maatregelen hand in hand gaan. Volgens de opstellers van het rapport is wetswijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem daarmee het onmisbare sluitstuk.

Kernprobleem in Nederland is en blijft dat slechts 40 procent van de volwassen Nederlanders een keuze heeft geregistreerd in het Donorregister. In totaal 24 procent als donor. Vele Nederlanders weten niet, dat als je je wens niet registreert, je nabestaanden bij plotseling overlijden moeten beslissen. Dit heeft een enorme impact op de nabestaanden en de hele donatie keten. Hierdoor gaan onnodig veel potentiele donoren verloren, ten opzichte van andere landen zoals Spanje.

Op 23 mei en 6 juni aanstaande spreekt de Eerste Kamer met een aantal experts over het ADR-wetsvoorstel.

Urgentie
Ondanks vele initiatieven zijn er in Nederland nog te veel mensen die moeten wachten op een donororgaan. Jaarlijks overlijden bijna 150 patiënten die op de wachtlijst staan voor een donororgaan en worden meer dan 100 mensen van de wachtlijst gehaald omdat hun conditie te slecht is geworden.

Laat je hart spreken
Om de politiek te bewegen om te stemmen voor een donorwet die wel werkt, voert de Nierstichting sinds vorig jaar de campagne laatjehartspreken.nu(link is external), samen met andere gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen.