MEC symposium

MEC symposium

De datum voor het symposium van de Medisch Ethische Commissie 2017 zal binnenkort worden vastgesteld.

Inlichtingen: congres@transplantatievereniging.nl (link sends e-mail) 
telefoon 023-5513016

 

Terugblik MEC symposium 2016
Download programma (2016)

In 2015 had het MEC-symposium als onderwerp “Grenzen aan Transplantatie”. Dit jaar is juist gekozen voor een verkenning van de grenzen aan orgaandonatie.

De focus ligt, naast de medische aspecten, vooral op de ethische aspecten. Tal van ontwikkelingen maken het tegenwoordig noodzakelijk om de grenzen van de orgaandonatie nader te verkennen en soms ook te verleggen. Daarbij valt te denken aan het verruimen van leeftijdsgrenzen voor donatie (accepteren van oudere donoren, maar ook zeer jonge, bijv. neonaten). Ook de rol van donatie na vaststelling van circulatoir overlijden (DCD), als een belangrijke bron van postmortale organen, neemt verder toe. Dit vraagt om nadere bepaling van de rol van de intensivist op de IC en de Spoedeisende Hulp. Op de onderstaande link vind u het volledige verslag.

Verslag MEC symposium 2016

 

Terugblik MEC symposium 2015

Bij het laatste symposium in november 2015 is uitvoerig stilgestaan bij de grenzen aan transplantatie. Hieronder kunt u daarover iets nalezen.
Transplantatiegeneeskunde is een relatief jonge tak van de geneeskunde die de afgelopen decennia heel veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Waren we vroeger al blij met een goede vijfjaarsoverleving tegenwoordig denken we eerder in 10-20 jaars overleving.  Door de evident gunstige effecten van de transplantatiegeneeskunde zou niets doen uiteindelijk leiden tot de dood; echter de vraag naar de wenselijkheid van transplantatie wordt zelden gesteld. Juist de vanzelfsprekendheid van de keuze voor transplantatie roept ethische vragen op zoals:

Moeten we wel altijd alles doen wat we kunnen?
Wie bepaalt waar de grens ligt?
En wanneer en op welke gronden wordt dit bepaald?
Helpt de technische vooruitgang ons altijd verder of kan die ook een hinderpaal vormen?

Bij deze Invitational Meeting werden de grenzen verkend.

Kasteel_Oudaen.jpg

Agenda

De eerstvolgende NTV activiteit is het Bootcongres op 8 en 9 maart 2017.

Alle informatie vindt u onder Meetings en congressen: https://www.transplantatievereniging.nl/bootcongres-2017
 


 

Actueel

Terugblik eerste NTV Young professional dag 18 november jl.
Op 18 november werd de eerste NTV Young Professional dag gehouden in Utrecht. Er waren 25 enthousiaste YP van uiteenlopende transplantatie vakgebieden naar de dag toegekomen. De deelnemers stelden zich aan elkaar voor door middel van een korte pitch, en er werden presentaties over carrière perspectieven gegeven, waarbij o.a. de inbreng van Astellas en Chiesi en van de YP organisatie van de ESOT zeer nuttig ervaren werden. Na-evaluatie wees uit dat de dag zeker voor herhaling vatbaar is.

YPD 2016.jpg