LWTV

Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkundige

De LWTV bestaat sinds November 1998 en is een initiatief van een groep verpleegkundigen, werkzaam in diverse centra in Nederland. Allen zijn werkzaam in of hebben raakvlakken met transplantatieverpleegkunde. De werkgroep heeft een bestuur en heeft zich in 2000 aangesloten bij de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Het doel van de landelijke Werkgroep Transplantatieverpleegkunde (LWTV) is: Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de trans-plantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg. Bezoek ook de facebookpagina van de LWTV!


Lid worden?

U kunt zich inschrijven als lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde indien u tot onze doelgroep behoort.

Wanneer u zich aanmeld als lid van de NTV kunt u een optie aanvinken om óók lid te worden van de LWTV, LWTV lidmaatschap is dus áltijd gecombineerd met een lidmaatschap bij de NTV.

  • De kosten bedragen € 35,- per jaar.
  • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen dient dus vóór 1 december plaats te vinden.
  • Als u zich aanmeldt als lid wordt u automatisch lid van de Nederlandse Transplantatie Vereniging
  • U ontvangt uitnodigingen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de thema- en journalclubbijeenkomsten van de werkgroep.
  • U ontvangt een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.
  • De kosten van het lidmaatschap worden 1x per jaar via automatische incasso geind door het secretariaat van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.

Inschrijven