LWTV-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs

LWTV-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs

Het doel van deze prijs is het stimuleren van verpleegkundige innovaties en/of kwaliteitsprojecten die als doel hebben de zorg voor orgaantransplantatiepatiënten in Nederland te verbeteren.
De prijs van € 1.000,- en een oorkonde worden op het Bootcongres uitgereikt aan een verpleegkundige of een multidisciplinair samenwerkingsverband waarin een verpleegkundige deelneemt. De selectieprocedure vindt plaats in overleg tussen de voorzitters van de NTV en LWTV. De kandidaat wordt voorgedragen en besproken in de bestuursvergadering van de NTV en LWTV voorafgaand aan het Bootcongres. De gekozen kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de prijs door het secretariaat van de NTV en wordt gevraagd een presentatie te verzorgen tijdens het eerstvolgende Bootcongres nadat de prijs gewonnen is.

Criteria:

 • De prijs wordt uitgereikt aan een verpleegkundige of aan een multidisciplinair samenwerkingsverband. De aanvraag wordt ingediend door een verpleegkundige die actief bij het project betrokken is.

 • De betreffende verpleegkundige of tenminste 1 deelnemer van het multidisciplinair samenwerkingsverband is lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde.

 • De prijswinnaar is bereid om tijdens het Bootcongres, het jaar volgend op toekenning van de prijs, een presentatie te geven over het project.

 • Degene die in aanmerking wil komen voor de prijs schrijft een motivatiebrief (maximaal 2 A4) aan de voorzitters van de NTV en LWTV, waarin opgenomen zijn: 

  • naam van het project;

  • aanleiding van het project;

  • doel van het project;

  • inhoud van het project;

  • relevantie van het project voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor transplantatie patiënten;

  • beschrijving van de rol van de verpleegkundige binnen het project;

  • overige betrokkenen bij het project;

  • doel van besteding van het te winnen geldbedrag.

  • CV van de aanvrager

De inzendingen kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@transplantatievereniging.nl

Sluitingsdatum inzendingen: donderdag 6 januari 2022 om 18.00 uur

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2021: E.E. van Duijn Nijgh: Waardengedreven zorg evaluatie van magnetische blackstar JJ-catheter na niertransplantatie 

2020: R. van Zanten: AanZET

2019: S.H. Smit: Longfunctiecontrole na longtransplantatie middels een smart peak-flowmeter

2018: M.J.C. Wessels-Bakker: Voedingssupplementen na longtransplantatie: advies of verbod?

Actueel

NEMO Donordier-event 7 november a.s.

Datum plaatsing: 08.10.2021

Op 7 november organiseert NEMO kennislink het grote Donordier-event, waarin de discussie over het gebruik van organen opgegroeid in dieren voor transplantatie centraal staat.
Er wordt afgetrapt met een Q&A van Lucas De Man, kunstenaar. Hij geeft een interactieve lezing over nut en noodzaak van dialoog in een complexe wereld.

In aanloop naar het event publiceert NEMO elke week een nieuwe Q&A met een van de sprekers van het event:

• 14 oktober Bernice Bovenkerk, dierenethicus (WUR): Hoe nemen we het belang van het dier mee in dit gesprek?

• 21 oktober Ian Alwayn, transplantatiechirurg LUMC: Hoe zou dit kunnen werken, wat zijn de haken en ogen?

• 28 oktober Eva Cleven, presentatie en moderator

• 1 nov Eline Bunnik, medisch ethicus Erasmus MC: bijdrage tijdens dialoog en geeft een reflectie op de dialoog.

Aanmelden voor het event kan hier.

Het event kan ook online bijgewoond worden.


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)