LWTV-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs

LWTV-NTV Innovatie-kwaliteitsprijs

Doel van de prijs:

Het stimuleren van verpleegkundige innovaties en/of kwaliteitsprojecten die als doel hebben de zorg voor orgaantransplantatiepatiënten in Nederland te verbeteren.

Criteria:

 • De prijs wordt uitgereikt aan een verpleegkundige of aan een multidisciplinair samenwerkingsverband. De aanvraag wordt ingediend door een verpleegkundige die actief bij het project betrokken is.

 • De betreffende verpleegkundige of tenminste 1 deelnemer van het multidisciplinair samenwerkings-verband is lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde.

 • De prijswinnaar is bereid om tijdens het Bootcongres, het jaar volgend op toekenning van de prijs, een presentatie te geven over het project.

 • De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het Bootcongres.

 • De prijs betreft een geldbedrag van € 2500,- en een oorkonde.

 • Degene die in aanmerking wil komen voor de prijs schrijft een motivatiebrief (maximaal 2 A4) aan de voorzitters van  NTV en LWTV waarin opgenomen zijn: 

  • naam van het project;

  • aanleiding van het project;

  • doel van het project;

  • inhoud van het project;

  • relevantie van het project voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor transplantatie patiënten;

  • beschrijving van de rol van de verpleegkundige binnen het project;

  • overige betrokkenen bij het project;

  • doel van besteding van het te winnen geldbedrag.

Bij de aanvraag wordt een CV van de aanvrager meegestuurd.

 

Procedure:

 • Motivatiebrief dient voor 1 februari voorafgaand aan het Bootcongres ingediend te worden via secretariaat@transplantatievereniging.nl bij secretariaat NTV  t.a.v. voorzitters NTV en LWTV. 

 • Selectieprocedure vindt plaats in overleg tussen voorzitters NTV en LWTV.

 • Kandidaat wordt voorgedragen en besproken in de bestuursvergadering van de NTV en LWTV voorafgaand aan het Bootcongres.

 • Gekozen kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de prijs door secretariaat NTV en wordt gevraagd voor presentatie tijdens het eerstvolgende Bootcongres nadat de prijs gewonnen is.  De prijs wordt uitgereikt tijdens Bootcongres 

Agenda

13 - 14 maart 2019 Bootcongres
9 - 10 mei 2019 LWTV Workshop
9 oktober 2019 LWTV dagsymposium

 

Actueel

Donorweek 2018
Datum plaatsing: 26 oktober 2018

De Donorweek valt dit jaar in de laatste week van oktober, van 29 oktober t/m 2 november. Thema van deze week zal zijn: ‘Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar.'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt rond deze week radio- en tv-spotjes uit.

Vanaf eind oktober zijn er ook promotiepakketten voor de Donorweek beschikbaar. Je kunt deze echter nu al aanvragen. Het verzenden van de pakketten kan echter pas in de week voorafgaand aan de donorweek. We gaan ons uiterste best doen de aangevraagde materialen op tijd voor de Donorweek te laten bezorgen.
Alle andere voorlichtingsmaterialen kunnen gewoon worden besteld.


Opening of the ESOT Grants Programme 2019
Datum plaatsing: 11 september 2018

Klik hier voor het subsidie-aanvragen van de ESOT, geopend van 1 september jl. tot en met 31 oktober a.s.

Er zijn drie subsidiens beschikbaar:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

Klik hier wanneer u per mail contact wilt opnemen.


Nieren.nl
Datum plaatsing: 17 april 2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren op 18 april nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

Betrouwbare actuele informatie
Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en redigeert alle informatie zorgvuldig. En werkt continu aan actuele toevoegingen. Ze werken hierin nauw samen met ervaringsdeskundigen en zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ervaring delen
Nieren.nl is ook een community waar nierpatiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Op basis van profielkenmerken die de deelnemers invullen, krijgen zij informatiesuggesties, kan men elkaar makkelijker vinden en kan nieren.nl relevante informatie aanbieden.

Rijke informatiebron zorgverleners
Nieren.nl is een rijke bron van betrouwbare en actuele informatie, waar u patiënten naar kunt verwijzen. Zorgverleners kunnen ook actief deel te nemen aan de community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie en antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten leven.

Binnenkort ontvangen alle dialysecentra en nefrologen een mailing met patiëntenfolders, verwijskaartjes en een poster van nieren.nl. Zo kunnen zorgverleners nieren.nl op een makkelijke manier onder de aandacht te brengen van patiënten.


Wetsvoorstel Actieve Donor Registratie aangenomen
Datum plaatsing: 13 februari 2018

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij mensen die géén orgaan donor willen zijn dit moeten aangeven op hun donorformulier. In het huidige registratiesysteem moeten mensen die wél orgaan donor willen zijn dit aangeven en zijn mensen die geen keuze maken geen donor. De verwachting is dat met de nieuwe donorwet het aantal postmortale transplantaties gaat toenemen. Verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en ook de NTV hebben zich jarenlang onder aanvoering van initiatiefneemster Pia Dijkstra ingezet voor deze verandering in de wet en zijn verheugd dat de wet nu aangenomen is.

Voor meer informatie:

https://www.nierstichting.nl/nieuws/2018/02/doorbraak-voor-patienten-op-wachtlijst-donororgaan/
https://d66.nl/wat-houdt-nieuwe-donorwet-in/