Chiesi-prijs Beste Idee in Transplantatie

Chiesi-prijs voor het beste idee in transplantatie

Briljante ideeën behoeven meestal een steuntje in de rug om daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden. Talenten zitten vol met ideeën, maar hebben soms niet de mogelijkheden om pilots uit te voeren om de haalbaarheid van deze ideeën te onderzoeken. In samenwerking met onze sponsor Chiesi stelt de NTV daarom vanaf 2019 jaarlijks een prijs beschikbaar van € 5.000,- voor ‘het beste idee in transplantatie’ van een talent.

Doel
Het doel van deze prijs is om de eerste stap te zetten in het onderzoek naar een innovatief idee op het gebied van transplantatiegeneeskunde.

Doelgroep
De subsidie is bedoeld voor NTV leden verbonden aan een onderzoeksinstelling of ziekenhuis.

Voorbeelden

Ideeën die in aanmerking komen voor de prijs kunnen van alles zijn; ideeën met betrekking tot verbeterde zorg voor transplantatie patiënten, basaal wetenschappelijke ideeën, psychosociale ideeën, chirurgische innovaties, organisatorische verbeteringen, etc.

Voorwaarden en aanvraagprocedure 

 • De aanvraag is voor het uitvoeren van een (pilot) studie naar ‘het beste idee in transplantatie’
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd op een Nederlands transplantatie centrum of andere onderzoeksinstelling of ziekenhuis
 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor NTV-leden (minimaal 1 jaar lid).
 • De aanvraag met onderbouwing, een kostenraming en een CV worden schriftelijk vóór 1 februari ingediend bij het bestuur voorafgaand aan het Bootcongres: secretariaat@transplantatievereniging.nl (de omschrijving dient maximaal 1 A4 lang te zijn. De kostenraming en CV dienen los te worden bijgevoegd).
 • Voorselectie van kandidaten vindt plaats binnen de ‘Chiesi best idee commissie’
 • Gekozen kandidaten worden vooraf op de hoogte gesteld door het secretariaat NTV en gevraagd een pitch over hun idee te houden tijdens het Bootcongres
 • Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar
 • Agenda

  9 oktober 2019 LWTV Dagsymposium
  18 oktober 2019 Young Professionals Netwerkdag
  14 november 2019 Klinisch Review Symposium
  21 november 2019 MEC symposium
  27 november 2019 HLA educatiedag
  4-5 maart 2020 Bootcongres

   

  Actueel

  DKTSG Young Investigator Reisbeurs
  Datum plaatsing: 10 september 2019

  De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)


  Bericht van de ESOT: 
  Datum plaatsing: 4 september 2019

  Grants Programme

  Dear colleagues,

  We wish to bring to your attention our new Grants Programme for 2020.

  The applications for the Grants Programme will be open from today August 15th to October 15th 2019.

  3 types of Grants are available:
  ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
  ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
  ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

  ESOT Grants are open only to ESOT members residents/working in Europe.

  Here are the requirements for each type of Grant:

  Our aim is to promote the exchange of expertise, stimulate scientific merit and advance transplant education and training. One of the main goals of the Grants Programme is to facilitate European transplant professionals to acquire knowledge and skills by visiting and working with colleagues in other transplant centres.

  In that respect, ESOT wishes to support the professional development of the individual recipient of a grant and at the same time enhance the development of activities in the field of transplantation in the home and host institution of the grant holder.

  We hope you find the new programme aligned with your vision to foster education within the transplant community, we encourage you to spread the word and share these opportunities within your networks.

  I would be happy to provide you with more material and details if necessary.

  For any questions please E-mail us.

  Thank You!

  On behalf of Mr. Gabriel Oniscu – ESOT Secretary


   

  ESOT enquête
  Datum plaatsing: 4 september 2019

  Verzoek deelname ESOT enquête CMV management in de orgaan transplantatie patiënt.


  NVN benoemt nieuwe directeur
  Datum plaatsing: 26 juni 2019

  Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

  Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat!”

  Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt voor het eerst samen met de Nierstichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke aanpak is: nog beter op nieuwe (zorg)ontwikkelingen inspelen om nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken.


  Call for abstracts en inzendingen Jon van Rood Award Eurotransplant jaarlijks congres

  De deadline voor het indienen van inzendingen voor de Eurotransplant Jon van Rood Award is verlengd tot 30 juni. De deadline voor abstracts is 31 mei.

  Abstract submission

  Jon van Rood Award application
   


  European Diploma in Transplant Medicine 2019
  Datum plaatsing: 8 mei 2019

  We willen u graag herinneren aan het komende examen voor transplantatie-medicijnen dat op 14 september in Kopenhagen wordt gehouden.
  Erkenning van specialisatie in Transplant Medicine wordt steeds aantrekkelijker in heel Europa, met name voor jonge artsen die internationale ervaringen naderen en gericht zijn op uitwisselings- en fellowship-programma's.

  Het Diploma in Transplantation Medicine uniformeert de erkenning van uw specialiteit in transplantatie in heel Europa.

  Inschrijving opent op 15 maart en sluit op 15 juni. Mis deze kans niet!


  Accreditatie ELPAT Congres
  Datum plaatsing: 4 april 2019

  Het 5e ELPAT Congress te Krakow Polen (26-29 april a.s.) heeft accreditatie gekregen van The European Accreditation Council for Continuing Medical Education met 18 Europese CME credits (ECMEC®s). Hierbij treft u het programma aan.