Astellas Transplantatie Research Prijs

Astellas Transplantatie Research Prijs

Met deze door Astellas gesponsorde prijs wordt de waardering uitgesproken voor belangrijk wetenschappelijk transplantatie-gericht onderzoek. Het betreft hier alle soorten onderzoek, dus zowel klinisch, basaal als psychosociaal. De prijs van € 5.000,- wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovende onderzoeker die het prijzengeld gebruikt voor zijn of haar onderzoek, daarbij een positieve bijdrage leverend aan nieuwe ontwikkelingen en het bevorderen van de belangstelling voor de transplantatie geneeskunde. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijk panel. Het lidmaatschap van de NTV is een voorwaarde om voor deze prijs in aanmerking te komen. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Bootcongres in maart.

De voortgang en/of resultaten van het onderzoek worden door de winnaar in het daaropvolgende jaar tijdens het Bootcongres gepresenteerd.

Download hier het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum voor inzendingen: 31 januari 2020

 

Winnaars van de afgelopen jaren: 

2020: I.J. Schurink - What’s on your liver? Real-time liver function testing during normothermic regional perfusion

2019: F.J.M. Roos - Identifying drugs to prevent hypoxia-induced epithelial injury in liver and lung transplantation using a novel organoid model

2018: Y. de Vries - DHOPE COR – NMP trial - A Single Center Clinical Trial to Assess Viability of High Risk Donor Livers Using Hypothermic and Normothermic Machine Perfusion with Rewarming Phase Prior to Transplantation

Agenda

   
3-4 maart 2021   Bootcongres 2021
3 maart 2021   Algemene Ledenvergadering NTV (online)

Actueel

ESOT congres -  29 augustus - 1 september 2021

De abstract submissie voor het komende ESOT congres dat gehouden wordt van 29 augustus tot 1 september is open. De deadline voor het insturen van abstracts is 22 februari. Klik hier voor meer informatie. 


Webinar coronavaccinatie bij nierpatiënten

21 januari 2021Vaccinatie Webinar voor professionals
Tijdstip: 17.00 - 18.15 online
Website 

22 januari 2021Webinar over coronavaccinatie bij nierpatiënten
Tijd: 17:00 – 18.15
Website


Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)