Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde

De Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde (LWTV) bestaat uit een groep enthousiaste verpleegkundigen die zich sinds 1998 verenigd hebben. De doelstelling van de werkgroep is ‘Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie bij volwassenen en kinderen als aandachtsgebied hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde’. De meeste leden van de werkgroep hebben in het werk direct of indirect te maken met de zorgverlening aan transplantatiepatiënten. Ook dialyseverpleegkundigen en coördinatoren ‘nierdonatie bij leven’ maken deel uit van de werkgroep. Sinds 2000 is de LWTV een sectie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV).
Als verpleegkundige sectie van de NTV zet de LWTV zich in voor het organiseren van onderwijs, het stimuleren van zorgwetenschappelijk onderzoek en het verlenen van kwalitatief goede zorg aan transplantatiepatiënten.

Voorzitter: Marjo van Helden
Penningmeester: Monique Mullens
Algemeen bestuurslid/afvaardiging NTV: Coby Annema
Bestuurslid  Educatie en patientenzorg : Tally Norder

Commissieleden: Piet van der Weide en Jeannet Bisschop
Bestuurslid onderzoek en ontwikkeling: Coby Annema
Commissielid Onderzoek en ontwikkeling: Marja van Dijk
Commissielid P&R en social media: Henri van Zandvoort


Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2020

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2019

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2018

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2017

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2016

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2015

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2014


Reglementen

→ Reglement LWTV (2012)

→ Reglement LWTV (2010)