Links

Transplant Library

De Transplant Library is ontwikkeld met het doel om snel toegang te verschaffen tot kwalitatief hoogwaardig onderzoek op het gebied van orgaantransplantatie. De Transplant Library bestaat uit de volgende soorten publicaties:

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
– Artikelen, congress abstracts en lopend onderzoek
– Internationale Experts schrijven “Expert Reviews” over RCTs
– Methodologische kwaliteitsscore voor RCTs

Systematische reviews en meta-analyses
– Reviews zijn geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria

Nationale en Internationale richtlijnen
– Elke richtlijn heeft een Kwaliteitsscore (AGREE II)

De Transplant Library is ontwikkeld door het Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation (University of Oxford).


UMC Groningen Transplantatie Centrum

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden alle vormen van orgaantransplantatie uitgevoerd. Op het gebied van nier- en levertransplantatie behoort het UMCG tot de meest ervaren centra in Europa. Ook met transplantatie van longen, hart en beenmerg heeft het UMCG inmiddels tientallen jaren expertise opgebouwd. Meer recent is het dunnedarmtransplantatieprogramma opgestart.
Het UMCG bekleedt hierin een unieke positie omdat bij volwassenen alle vormen van orgaantransplantatie worden verricht in het UMCG. Daarnaast is hier op het gebied van lever-, long-, hart/long- en dunnedarmtransplantatie bij kinderen een uitgebreide expertise opgebouwd.

Alle transplantatieprogramma’s in het UMCG werken samen in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Het credo van het UMC Groningen Transplantatie Centrum geeft de essentie van deze samenwerking weer: ‘Shared care for shared organs®’.
De transplantatieprogramma’s zijn alle georganiseerd als zelfstandige programma’s. Op aangrenzende en overlappende gebieden versterken de programma’s elkaar door bundeling van kennis en ervaring. Voorbeelden van deze synergie zijn de zorg na transplantatie, gezamenlijke onderzoekslijnen en centrumgeoriënteerd onderwijs.


Erasmus MC verpleegkundig specialisten

De Facebookpagina van de verpleegkundig specialisten van het Erasmus MC.


V&VN Dialyse en Nefrologie

De organisatie voor dialysverpleegkundige


Levertransplantatie UMCG

De website van de afdeling levertransplantatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.


ITNS

De website van de International Transplant Nurses society.


Wenckebachinstituut

Het Wenckebach Instituut richt zich op de ontwikkeling en opleiding van alle professionals in de zorg en is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen.


Sport en Transplantatie

De Stichting Sport en Transplantatie heeft als doel:

– zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het tekort aan donororganen en daarmee donorregistratie te stimuleren;
– actieve sportbeoefening door orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competitief nationaal en internationaal niveau.


Medicijnen op maat

Informatie over medicijnen op maat.


Het vrijwillige-cross-programma.

Meer informatie over het vrijwillige-cross-over-porogramma van Erasmus MC.