Commissies

Commissie Educatie & Patientenzorg

De commissie educatie & patientenzorg heeft als doel:

  • Het verzorgen van (bij)scholing voor verpleegkundigen werkzaam op het gebied van orgaantransplantatie.
  • Het zorgdragen voor een juiste informatieverstrekking aan orgaantransplantatiepatiënten.

De commissie organiseert daarvoor:

Thema middag:

Doelstelling themamiddag: het bespreken van onderwerpen die van belang zijn voor de zorg rondom de orgaantransplantatie patiënt.
Per bijeenkomst worden twee professionals uitgenodigd om tijdens een interactieve bijeenkomst onderwerpen te bespreken die relevant zijn voor de verpleegkundige zorg aan transplantatie patienten zoals: voeding, communicatie, sporten, kanker enzovoorts.

Journalclub:

Doelstelling van de journalclub: het bespreken en evalueren van onderzoek op het gebied van de transplantatieverpleegkunde.
De vertaling van evidence uit onderzoek naar de praktijkvoering ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Methode: In de bijeenkomsten wordt per keer een recent verschenen artikel besproken aan de hand van criteria om een onderzoeksartikel systematisch te analyseren. Wat onderwerp betreft wordt geprobeerd aan te sluiten bij het onderwerp van de thema middag die voorafgaand aan de Journalclub gehouden wordt.

Frequentie:Jaarlijks worden er 2-3 bijeenkomsten gehouden. Het is mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het Kwaliteitsregister voor het bijwonen van de Journalclub.

Commissie leden: Tally Norder (voorzitter), Piet van der Weide en Jeannet Bisschop

Klik hier voor emailcontact.


Commissie Onderzoek & ontwikkeling

Elke maand zullen we uit alle gepubliceerde literatuur van die maand de 10 meest relevante artikelen selecteren en rondsturen, zodat je zelf kunt kijken welke voor jou van belang zijn. Zie het menu-item LWTV > Nieuwsbrieven

Commissie leden: Marja van Dijk, Jose den Ouden (bestuurslid)

Klik hier voor emailcontact.


Commissie PR & Social Media

De commissie PR & Social Media heeft als doel:

  • Het uitdragen van de doelstelling van de werkgroep. (Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.)
  • Het op de hoogte houden van de leden over relevante ontwikkelingen in hun vakgebied.

De commissie doet dit door:

  • Het aktueel houden van een website.
  • Een facebook pagina
  • Organisatie van een 2 jaarlijks symposium
  • Communicatie over verder aktiviteiten van de werkgroep.

Commissie leden: Wendy Heijkens, Kelly Muller en Henri van Zandvoort

Klik hier voor emailcontact.