Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde

Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde

De Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde (LWTV) bestaat uit een groep enthousiaste verpleegkundigen die zich sinds 1998 verenigd hebben. De doelstelling van de werkgroep is 'Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie bij volwassenen en kinderen als aandachtsgebied hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde'. De meeste leden van de werkgroep hebben in het werk direct of indirect te maken met de zorgverlening aan transplantatiepatiënten. Ook dialyseverpleegkundigen en coördinatoren ‘nierdonatie bij leven’ maken deel uit van de werkgroep. Sinds 2000 is de LWTV een sectie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV).
Als verpleegkundige sectie van de NTV zet de LWTV zich in voor het organiseren van onderwijs, het stimuleren van zorgwetenschappelijk onderzoek en het verlenen van kwalitatief goede zorg aan transplantatiepatiënten.

Voorzitter: Marjo van Helden
Secretaris: José den Ouden
Penningmeester: Monique Mullens
Algemeen bestuurslid/afvaardiging NTV: Marion Wessels
Bestuurslid  Educatie en patientenzorg : Glenda Bolt
Commissieleden: Ellen Bossenbroek, Tally Norder
Bestuurslid onderzoek en ontwikkeling: Coby Annema
Commissielid Onderzoek en ontwikkeling: Marja van Dijk
Bestuurslid PR en Social Media: Louise Maasdam
Commissieleden P&R en social media: Wendy Heijkens en Henri van Zandvoort

 

Website: www.lwtv.nl

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde over 2014

Jaarverslag 2014

Reglementen
Reglement LWTV (2012)
Reglement LWTV (2010)
 

Agenda

   
19 oktober 2018 Young Professionals dag
1 november 2018 HLA educatiedag
15 november 2018 Klinisch Review Symposium
22 november 2018 Medisch Ethisch Symposium
13 - 14 maart 2019 Bootcongres

 

 

 

Actueel

 

Opening of the ESOT Grants Programme 2019
Datum plaatsing: 11 september 2018

Klik hier voor het subsidie-aanvragen van de ESOT, geopend van 1 september jl. tot en met 31 oktober a.s.

Er zijn drie subsidiens beschikbaar:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

Klik hier wanneer u per mail contact wilt opnemen.

 

Nieren.nl
Datum plaatsing: 17 april 2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren op 18 april nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

Betrouwbare actuele informatie
Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en redigeert alle informatie zorgvuldig. En werkt continu aan actuele toevoegingen. Ze werken hierin nauw samen met ervaringsdeskundigen en zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ervaring delen
Nieren.nl is ook een community waar nierpatiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Op basis van profielkenmerken die de deelnemers invullen, krijgen zij informatiesuggesties, kan men elkaar makkelijker vinden en kan nieren.nl relevante informatie aanbieden.

Rijke informatiebron zorgverleners
Nieren.nl is een rijke bron van betrouwbare en actuele informatie, waar u patiënten naar kunt verwijzen. Zorgverleners kunnen ook actief deel te nemen aan de community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie en antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten leven.

Binnenkort ontvangen alle dialysecentra en nefrologen een mailing met patiëntenfolders, verwijskaartjes en een poster van nieren.nl. Zo kunnen zorgverleners nieren.nl op een makkelijke manier onder de aandacht te brengen van patiënten.

 

Wetsvoorstel Actieve Donor Registratie aangenomen
Datum plaatsing: 13 februari 2018

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij mensen die géén orgaan donor willen zijn dit moeten aangeven op hun donorformulier. In het huidige registratiesysteem moeten mensen die wél orgaan donor willen zijn dit aangeven en zijn mensen die geen keuze maken geen donor. De verwachting is dat met de nieuwe donorwet het aantal postmortale transplantaties gaat toenemen. Verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en ook de NTV hebben zich jarenlang onder aanvoering van initiatiefneemster Pia Dijkstra ingezet voor deze verandering in de wet en zijn verheugd dat de wet nu aangenomen is.

Voor meer informatie:

https://www.nierstichting.nl/nieuws/2018/02/doorbraak-voor-patienten-op-wachtlijst-donororgaan/
https://d66.nl/wat-houdt-nieuwe-donorwet-in/