Instructies presentatie

Instructies presentaties

Dit jaar vindt het Bootcongres vanwege Covid-19 volledig online plaats. Graag berichten wij u hierbij over de verdere gang van zaken omtrent uw presentatie.

Oral presentaties

Voor uw presentatie dient u een gesproken PowerPoint presentatie in te leveren. U kunt uw eigen format hiervoor gebruiken (bijv. het format van uw instituut). Uw inzending wordt gemonteerd en in de live uitzending afgespeeld, waarbij u als spreker na afloop via een live verbinding toelichting kunt geven en eventuele vragen kunt beantwoorden. Het is de bedoeling dat u vanaf het begin van de sessie beschikbaar bent voor de discussie en gedurende de gehele sessie aanwezig blijft in de virtuele discussieruimte.

De discussie wordt gevoerd door de sessievoorzitters, de abstract presenters én van ieder abstract één of twee senior auteurs. Aan iedere presenter wordt daarom gevraagd één of twee senior auteurs uit te nodigen om mee te doen aan deze sessie. Ook voor de senior-auteurs is het de bedoeling dat zij de gehele sessie bijwonen. Uiteraard dienen zowel de presenter als de senior auteurs zich als deelnemer te registreren.

Buiten de deelnemers in de virtuele discussieruimte kunnen andere congresdeelnemers de sessie volgen via het web-based platform en vragen stellen via de chat. Zij kunnen echter niet rechtstreeks mee discussiëren.

PowerPoint specificaties
De presentatie dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Dia’s ingesteld op 16:9
  • Gebruik niet een te klein lettertype
  • Opnemen van een disclosure slide (1e dia)
  • Dia met titel voordracht, naam spreker en vermelding medeauteurs (2e dia)
  • Presentatie voorzien van gesproken tekst in de Engelse taal (meer info hierover via deze link). De presentatie mag maximaal 8 minuten duren en wordt gevolgd door een discussie van 4 minuten.
  • Gelieve in de begeleidende mail aangeven indien u linkjes (URLS’s) of media in uw presentatie heeft opgenomen.

De presentatie mag beslist niet langer duren dan de aangegeven tijd. Zorg ervoor dat u tijdens het opnemen luid, duidelijk en rustig spreekt en controleer uw geluidskwaliteit vóór inzenden.

Daarnaast vragen wij u om een representatieve foto van uzelf, bijv. staand achter een katheder. Deze zal in het beeld naast de PowerPoint presentatie worden getoond. 

Deadline insturen presentatie
Wij ontvangen de presentatie, uw foto én de namen van de senior auteurs graag uiterlijk 15 februari via congres@transplantatievereniging.nl. Wilt u in uw e-mail bericht ook uw 06 nummer vermelden?

Uw inzending wordt tevoren door de studio gemonteerd in het standaard frame met uw foto, tijdige inzending is dus noodzakelijk.

Indien de eerste auteur niet de spreker is, dan verzoeken wij u dit tijdig te melden. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon +31  - 551 3016.

Disclosure slide

Om te voldoen aan de huidige eisen van openbaarmaking (CGR/IGZ) van eventuele banden met de industrie is het verzoek om een standaard ‘disclosure-slide' op te nemen in het begin van uw presentatie.
-  Artsen die geen banden met de industrie hebben volstaan door op de eerste slide van hun presentatie ‘geen belangenverstrengeling' te vermelden.
-  Artsen die wel banden met de industrie hebben krijgen het verzoek om de ‘disclosure-slide' naar waarheid in te vullen en in hun presentatie op te nemen.

Actueel

NEMO Donordier-event 7 november a.s.

Datum plaatsing: 08.10.2021

Op 7 november organiseert NEMO kennislink het grote Donordier-event, waarin de discussie over het gebruik van organen opgegroeid in dieren voor transplantatie centraal staat.
Er wordt afgetrapt met een Q&A van Lucas De Man, kunstenaar. Hij geeft een interactieve lezing over nut en noodzaak van dialoog in een complexe wereld.

In aanloop naar het event publiceert NEMO elke week een nieuwe Q&A met een van de sprekers van het event:

• 14 oktober Bernice Bovenkerk, dierenethicus (WUR): Hoe nemen we het belang van het dier mee in dit gesprek?

• 21 oktober Ian Alwayn, transplantatiechirurg LUMC: Hoe zou dit kunnen werken, wat zijn de haken en ogen?

• 28 oktober Eva Cleven, presentatie en moderator

• 1 nov Eline Bunnik, medisch ethicus Erasmus MC: bijdrage tijdens dialoog en geeft een reflectie op de dialoog.

Aanmelden voor het event kan hier.

Het event kan ook online bijgewoond worden.


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)