Dagsymposium 2019

Dagsymposium 2019

Dagsymposium 2019

Locatie: Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht
Datum: 9 oktober 2019

INSCHRIJVEN

PROGRAMMA

Graag nodigen wij jullie hierbij uit voor ons aankomende Dagsymposium “De andere Kant van de Transplantatie Medaille” op 9 oktober a.s. in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
Dit symposium is bedoeld voor alle professionals die betrokkenen zijn bij de transplantatie patiënt en zowel voor LWTV- als niet LWTV-leden.

 

We beginnen ’s ochtends met een plenaire sessie, waarbij het licht eerst valt op de donkere kant van de niertransplantatie. Een internist-nefroloog en een medisch maatschappelijk werker zullen ons hier op een interactieve manier mee naar toe nemen. Vervolgens zal een endocrinoloog onze kennis bijspijkeren over de materie osteoporose, iets waar veel getransplanteerden klachten van hebben. We sluiten de ochtend positief af met nieuwe ontwikkelingen in de infectiebestrijding, namelijk fagentherapie. Ja, dat klinkt nu nog vaag, maar na deze presentatie zullen we alles van deze nieuwe ontwikkeling afweten. Natuurlijk hoort bij dit dagsymposium een heerlijke lunch en tijd voor netwerken en gezellig bijkletsen.

Na de lunch gaan we verder met drie workshops. Een interactieve workshop voeding na transplantatie, gegeven door een bevlogen transplantatie patiënte die hier promotie onderzoek naar doet. Daarna geeft een nefroloog een workshop over plaatsing op de wachtlijst, hierbij zal ook iedereen weer actief mee kunnen denken. De derde workshop betreft maligniteiten met huidafwijkingen. Aan de hand van een stukje theorie zullen vervolgens veel praktijkvoorbeelden aan bod komen met diverse voorbeelden. Alle drie dus zeer enerverende workshops.

Om al deze indrukken even te verwerken houden we dan een koffie/theepauze, waarna het laatste plenaire gedeelte volgt.
Een psychologe leert ons de basis van de Acceptance and Commitment Therapie (ACT) vaardigheden. Hierbij leren we hoe patiënten, maar ook wij zelf psychologisch flexibeler worden en daardoor beter met moeilijke situaties als bijvoorbeeld een ziekteproces om kunnen gaan. Tot slot een muzikale en humoristische uitsmijter, zodat iedereen weer opgeladen naar huis kan.


Kosten
De inschrijfkosten bedragen € 50,- voor LWTV-leden en €75,- niet LWTV-leden.
Bij inschrijving na 15 september wordt € 10,- extra in rekening gebracht.
Inschrijving is mogelijk voor maximaal 200 deelnemers, op volgorde van aanmelding. Geef bij je inschrijving aan welke twee workshops je wilt bijwonen.


 

Agenda

14 november 2019 Klinisch Review Symposium
21 november 2019 MEC symposium
27 november 2019 HLA educatiedag
4-5 maart 2020 Bootcongres

 

Actueel

Interessante congressen
Datum plaatsing: 30 september 2019

Graag willen wij u attenderen op deze interessante congressen: 
- RPS Endorsed Nephropathology Educational Meeting, Rotterdam 2019, 15th November
- ERKNet Pediatric Transplantation WG / CERTAIN Nephropathology Workshop, 16th November 2019

Meer informatie vindt u in de congresagenda.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)


Bericht van de ESOT: 
Datum plaatsing: 4 september 2019

Grants Programme

Dear colleagues,

We wish to bring to your attention our new Grants Programme for 2020.

The applications for the Grants Programme will be open from today August 15th to October 15th 2019.

3 types of Grants are available:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

ESOT Grants are open only to ESOT members residents/working in Europe.

Here are the requirements for each type of Grant:

Our aim is to promote the exchange of expertise, stimulate scientific merit and advance transplant education and training. One of the main goals of the Grants Programme is to facilitate European transplant professionals to acquire knowledge and skills by visiting and working with colleagues in other transplant centres.

In that respect, ESOT wishes to support the professional development of the individual recipient of a grant and at the same time enhance the development of activities in the field of transplantation in the home and host institution of the grant holder.

We hope you find the new programme aligned with your vision to foster education within the transplant community, we encourage you to spread the word and share these opportunities within your networks.

I would be happy to provide you with more material and details if necessary.

For any questions please E-mail us.

Thank You!

On behalf of Mr. Gabriel Oniscu – ESOT Secretary


 

ESOT enquête
Datum plaatsing: 4 september 2019

Verzoek deelname ESOT enquête CMV management in de orgaan transplantatie patiënt.


NVN benoemt nieuwe directeur
Datum plaatsing: 26 juni 2019

Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat!”

Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt voor het eerst samen met de Nierstichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke aanpak is: nog beter op nieuwe (zorg)ontwikkelingen inspelen om nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken.


Call for abstracts en inzendingen Jon van Rood Award Eurotransplant jaarlijks congres

De deadline voor het indienen van inzendingen voor de Eurotransplant Jon van Rood Award is verlengd tot 30 juni. De deadline voor abstracts is 31 mei.

Abstract submission

Jon van Rood Award application
 


European Diploma in Transplant Medicine 2019
Datum plaatsing: 8 mei 2019

We willen u graag herinneren aan het komende examen voor transplantatie-medicijnen dat op 14 september in Kopenhagen wordt gehouden.
Erkenning van specialisatie in Transplant Medicine wordt steeds aantrekkelijker in heel Europa, met name voor jonge artsen die internationale ervaringen naderen en gericht zijn op uitwisselings- en fellowship-programma's.

Het Diploma in Transplantation Medicine uniformeert de erkenning van uw specialiteit in transplantatie in heel Europa.

Inschrijving opent op 15 maart en sluit op 15 juni. Mis deze kans niet!


Accreditatie ELPAT Congres
Datum plaatsing: 4 april 2019

Het 5e ELPAT Congress te Krakow Polen (26-29 april a.s.) heeft accreditatie gekregen van The European Accreditation Council for Continuing Medical Education met 18 Europese CME credits (ECMEC®s). Hierbij treft u het programma aan.