Algemene informatie

Bootcongres 2018

The Joint NTV-BTS Transplantation Congress 2018

Het Joint NTV-BTS Transplantation Congress 2018 (ookwel Bootcongres) wordt in 2018 georganiseerd door het lokale organisatie committee van het Erasmus MC in samenwerking met de Belgische Transplantatie Vereniging en zal plaats vinden in Rotterdam op 15-16 maart 2018.


Programma    Registreren    Tarieven    Hotellijst    Flyer sociale avond

Registreren
Let op: Leden van de NTV  en BTS hebben op 24 november jl. een persoonlijke inschrijflink ontvangen, deze kan niet door anderen worden gebruikt. Wanneer u de persoonlijke link gebruikt, maakt u automatisch gebruik van het ledentarief.

Niet-leden kunnen zich via bovenstaande button registreren.

Hotelaccommodatie
Zoals eerdere jaren dient u zelf uw hotelaccommodatie te boeken. Hiervoor hebben wij een aantal hotels in Rotterdam gecontacteerd. Via bovenstaande button kunt u een hotellijst vinden waar u kunt reserveren via de aangegeven links.

Locatie
Het congres zal plaats vinden in het congrescentrum De Doelen, te Rotterdam.
Adres: Schouwburgplein 50, 3012 CL Rotterdam

Gerelateerde afbeelding

Klik HIER voor de routebeschrijving
Looproute vanaf het Centraal Station
Looproute.jpg


Instructies voor presenteren
Instructies voor de postersessie
Instructies voor abstractsessie (oral)

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 16 februari 2018 zal uitsluitend een bedrag van € 20,- administratiekosten worden geïncasseerd, bij annulering na deze datum vindt incasso van het volledige inschrijfgeld plaats.

 


 

Bootcongres 2017

Op woensdag 8 en donderdag 9 maart 2017 vond in Zeist het Bootcongres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging plaats, georganiseerd door de groep van het UMCU.

Hieronder treft u een korte terugblik, namens het LOC

Het verloop van het Bootcongres is door het lokale organisatie comité als bijzonder prettig ervaren. Met name de plenaire sessies gaven voor elk wat wils. De sessie over regenerative medicine door prof. dr. M.C. Verhaar en dr. ir. J. Malda was verhelderend en gaf een blik op de toekomst waarbij het mogelijk lijkt organen te “kweken”. Ook de sessies van dr. H.G. Otten en prof. dr. F.W. Asselbergs gaven nieuwe inzichten hoe er tegenwoordig door uitgebreide samenwerking veel data gegenereerd worden en nieuwe inzichten verschaft worden. Bijzonder was de plenaire vergadering in discussie met vertegenwoordigers van de patiënten verenigingen. Er werd van gedachten gewisseld of je alleen zeer goede organen voor transplantatie zou moeten gebruiken of dat er ook organen gebruikt konden worden met mogelijk wat nadelen. Bijvoorbeeld longen waarbij de donor gerookt had. De stelling was dat door dit soort organen te gebruiken er meer getransplanteerd kan worden terwijl de resultaten daar niet onder hoeven te lijden. Onder leiding van drs. B.J.J.M. Haase en dr. N. de Jonge ontstond een levendige discussie met de professionals en de patiënten. Zoals het hoort kwam men er niet goed uit, maar de winst van de discussie was dat de patiënten bij het beleid en de beslissingen betrokken worden. Daarnaast waren er uiteraard veel bijeenkomsten met klinische en basaal wetenschappelijke presentaties. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd congres. 

Dr. A.D. van Zuilen, nefroloog UMCU
Dr. E.A. van de Graaf, longtransplantatiearts UMCU

Programma Bootcongres 2017

 

Agenda

   
19 oktober 2018 Young Professionals dag
1 november 2018 HLA educatiedag
15 november 2018 Klinisch Review Symposium
22 november 2018 Medisch Ethisch Symposium
13 - 14 maart 2019 Bootcongres

 

 

 

Actueel

 

Opening of the ESOT Grants Programme 2019
Datum plaatsing: 11 september 2018

Klik hier voor het subsidie-aanvragen van de ESOT, geopend van 1 september jl. tot en met 31 oktober a.s.

Er zijn drie subsidiens beschikbaar:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

Klik hier wanneer u per mail contact wilt opnemen.

 

Nieren.nl
Datum plaatsing: 17 april 2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren op 18 april nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

Betrouwbare actuele informatie
Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en redigeert alle informatie zorgvuldig. En werkt continu aan actuele toevoegingen. Ze werken hierin nauw samen met ervaringsdeskundigen en zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Ervaring delen
Nieren.nl is ook een community waar nierpatiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. Op basis van profielkenmerken die de deelnemers invullen, krijgen zij informatiesuggesties, kan men elkaar makkelijker vinden en kan nieren.nl relevante informatie aanbieden.

Rijke informatiebron zorgverleners
Nieren.nl is een rijke bron van betrouwbare en actuele informatie, waar u patiënten naar kunt verwijzen. Zorgverleners kunnen ook actief deel te nemen aan de community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie en antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten leven.

Binnenkort ontvangen alle dialysecentra en nefrologen een mailing met patiëntenfolders, verwijskaartjes en een poster van nieren.nl. Zo kunnen zorgverleners nieren.nl op een makkelijke manier onder de aandacht te brengen van patiënten.

 

Wetsvoorstel Actieve Donor Registratie aangenomen
Datum plaatsing: 13 februari 2018

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij mensen die géén orgaan donor willen zijn dit moeten aangeven op hun donorformulier. In het huidige registratiesysteem moeten mensen die wél orgaan donor willen zijn dit aangeven en zijn mensen die geen keuze maken geen donor. De verwachting is dat met de nieuwe donorwet het aantal postmortale transplantaties gaat toenemen. Verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en ook de NTV hebben zich jarenlang onder aanvoering van initiatiefneemster Pia Dijkstra ingezet voor deze verandering in de wet en zijn verheugd dat de wet nu aangenomen is.

Voor meer informatie:

https://www.nierstichting.nl/nieuws/2018/02/doorbraak-voor-patienten-op-wachtlijst-donororgaan/
https://d66.nl/wat-houdt-nieuwe-donorwet-in/