Homepage

Homepage

De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) heeft tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap­pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan­allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing.
Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie­geneeskunde en de -chirurgie. De NTV werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het verwerven en alloceren van weefsel en organen binnen Nederland.

De NTV kent twee wetenschappelijke vergaderingen: in het voorjaar het zogenaamde "Bootcongres"  waarvan de organisatie jaarlijks rouleert onder de transplantatiecentra en in het najaar het "Klinisch Review Symposium".
Raadpleeg voor informatie de congresagenda.

De Nederlandse Transplantatie Vereniging kan geen individueel medisch advies aan patiënten geven. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.

 

 Timmerman, L..jpg  Cover Transparant, december 2015.JPG
 Meest recente door de NTV
 gesponsorde proefschrift
 December uitgave 'Transparant'
 (uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting)

 

Agenda

Eerstvolgende verenigingsactiviteit:
9 - 10 maart 2016 - NTV Bootcongres, MartiniPlaza Groningen

Zie de congresagenda voor overige verenigingsactiviteiten in 2016


 

Actueel

Programma Bootcongres 9 en 10 maart a.s. online!
U kunt zich tot en met 1 februari a.s. inschrijven voor het verlaagde inschrijvingstarief.

Ga naar Bootcongres 2016 voor programma, inschrijvingsformulier en informatie over de hotels.